با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو انجام شد:

آغاز بهره‌برداری رسمی از جاده ساری‌سو منطقه آزاد ماکو

عملیات احداث جاده ساری‌سو به همت سازمان منطقه آزاد ماکو آغاز و با طی مراحل تسطیح، زیرسازی، بتن غلطکی، آسفالت‌ریزی و خط‌کشی به طور رسمی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش اخبار مناطق آزاد، ‌حسین گروسی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو ضمن بازدید از این پروژه، هدف از احداث این جاده را ساماندهی تردد کامیون‌های باری و ترانزیتی عنوان کرد و اظهار داشت: با بهره‌برداری از این پروژه، بار ترافیکی داخل شهر بازرگان تعدیل شده و موجب کاش مشکلات ترافیکی شهر بازرگان خواهد شد.

شایان ذکر است، این پروژه با اعتبار ‍۱۵۰میلیارد ریال آغاز شده بود و تکمیل آسفالت و اجرای یک لایه بیندر و توپکا به طول ۱۱۰۰متر از جاده ساری‌سو، اجرای رفوژ میانی به طول ۱۱۰۰متر، اجرای دیوار حائل به طول ۲۰۰متر و ارتفاع ۴ تا ۶متر، اجرای بتن غلطکی و یک‌لایه آسفالت توپکای راه دسترسی به مجتمع آنا‌وطن و جاده لجستیک به طول ۱۱۰۰متر، احداث میدان در تقاطع جاده لجستیک و ساری‌سو، تعریض ادامه جاده بورالان و دسترسی به پایانه لجستیک به طول ۳۶۰متر، بهسازی باند برگشت جاده ساری‌سو و احداث جزیره‌های جداکننده جاده ساری‌سو اجرا و به بهره‌برداری رسید.