در دیدار «امیرعبداللهیان» با «سعید محمد» تاکید شد:

آمادگی کامل وزارت امور خارجه جهت جذب سرمایه‌های خارجی در مناطق آزاد

در دیدار وزیر امور خارجه با مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی، بر آمادگی کامل وزارت خارجه جهت جذب سرمایه‌های خارجی در مناطق آزاد کشور تاکید شد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، سعید محمد در دیدار با حسین امیرعبداللهیان، به آخرین تحولات و پیشرفت‌های مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی کشور و ظرفیت‌های فراوان موجود اشاره کرد و زمینه‌های گسترده همکاری و سرمایه‌گذاری در این مناطق را برشمرد.

مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی با تشکر از تلاش‌های وزارت امور خارجه، خواستار مساعدت بیش از پیش این وزارتخانه برای ایجاد و گسترش همکاری با دیگر کشورها جهت حضور فعال و سرمایه‌گذاری در این مناطق شد.

همچنین، وزیر امور خارجه نیز در این دیدار، یکی از مهم‌ترین اهداف سیاست خارجی دولت سیزدهم را بسط و گسترش همه‌جانبه مناسبات اقتصادی و تجاری با دیگر کشورها به ویژه کشورهای همسایه دانست و گفت: با توجه به برنامه ارائه شده به مجلس شورای اسلامی مبنی بر استفاده از ظرفیت‌های دستگاه دیپلماسی کشور در جهت ارتقای همکاری‌های اقتصادی با دیگر کشورها، در صدد تقویت بخش‌های اقتصادی وزارت خارجه و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور برآمده‌ایم‌‌.

حسین امیرعبداللهیان با اشاره به علاقه‌مندی برخی کشورها برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی کشور ازجمله ظرفیت‌های فراوان در میان ایرانیان عزیز خارج از کشور، بر آمادگی کامل وزارت امور خارجه در تقویت همکاری‌ها و جذب سرمایه خارجی در مناطق آزاد تاکید کرد.

گفتنی است، در این جلسه مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر خارجه نیز حضور داشت.