اجرای طرح تشدید نظارتی بر مراکز غذایی و عمومی جزیره کیش
اجرای طرح تشدید نظارتی بر مراکز غذایی و عمومی جزیره کیش

بازرسین واحد بهداشت محیط مرکز توسعه سلامت کیش ضمن ارائه آموزش‌های پیشگیرانه از شیوع ویروس کرونا میان مردم جزیره کیش، از 2هزار و 532مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی نیز بازدید کردند.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، رئیس مرکز توسعه سلامت کیش از بازدید ۲هزار و ۵۳۲مورد در سطح جزیره کیش که ارتباط مستقیم با سلامت اقشار مختلف جامعه داشتند خبر داد و گفت: از این تعداد بازدیدهای انجام شده، ۹۵۹مورد مربوط به مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در این منطقه بود.

وی در ادامه افزود: در پی بازدیدهای بازرسان واحد بهداشت محیط از اماکن عمومی، ضمن این که ۲مورد متخلف به دادگاه معرفی شدند، تعداد ۵واحد صنفی نیز به علت توجه نکردن به تذکرات کارشناسان بهداشت محیط، پلمپ شدند.

به گفته محمدرضا رضانیا‌، ارائه آموزش و آگاهی بخشی از خطرات ناشی از بیماری کرونا به صنوف مختلف در جزیره کیش، از وظایف اصلی واحد بهداشت محیط است که در این میان ۲هزار و ۵۳۲مورد آموزشی درخصوص ضدعفونی و گندزدایی محیط و ابزارهای مورد استفاده در محل کار برای افراد برگزار شده است.

وی درخصوص استفاده از تجهیزات پرتابل به منظور بررسی و سنجش مواد غذایی در این منطقه افزود: از تعداد ۳۸۳مورد، ۱۷مورد روغن، ۳۰۶مورد دما، ۳۰مورد از نظر شوری و ۳۰مورد از نظر‌ph مورد سنجش قرار گرفته است.

رئیس مرکز توسعه سلامت کیش با بیان این که شاخص فعالیت‌های واحد بهداشت محیط مرکز توسعه سلامت کیش، اجرای طرح تشدید نظارتی در مواقع بحران به ویژه دوران همه‌گیری ویروس کرونا است، اظهار داشت: با همکاری بهداشت محیط با بسیج ناحیه مقاومت سپاه کیش، همه امکانات از ابتدای بحران با هدف حفظ و ارتقای سطح سلامت کیشوندان و همچنین ارتقای شاخص‌های بهداشتی مراکز تهیه، توزیع و فروش موادغذایی و اماکن عمومی نظارت و کنترل می‌شود.

شایان ذکر است، ۱۳مورد بازدید از مدارس، ۴مورد بررسی آلودگی ناشی از فاضلاب، ۲۵مورد نمونه‌برداری از نانوایی‌ها، ۳۵مورد صدور صلاحیت بهداشتی، ۱۴۶مورد بازدید از غرفه‌های آرایشی و بهداشتی و رسیدگی به ۱۰۰مورد شکایات واصله به واحد بهداشت محیط کیش، ازجمله اقدامات انجام شده توسط مرکز توسعه سلامت کیش در تیرماه بود.