اجرای ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی جهت تحقق حکمرانی واحد در مناطق آزاد
اجرای ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی جهت تحقق حکمرانی واحد در مناطق آزاد

مشاور رئيس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی با بیان اینکه برای صادارت به سرمایه‌گذاری نیاز داریم، گفت: براساس تجربه مناطق آزاد در کشورهایی مانند چین، امارات، ترکیه و... باید مشوق‌های مالیاتی و گمرکی برای این مناطق پیش‌بینی شود و به دنبال آن هستیم که با ایجاد بانک آف‌شور و بورس بین‌المللی، به اقتصاد سرزمین اصلی نیز کمک کنیم.

به گزارش اخبار مناطق آزاد، سعید محمد با حضور در نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: چند هزار واحد تولیدی و صنعتی در مناطق آزاد موجود است که این واحدها خوشبختانه از تولید مناسبی نیز برخوردارند و از آنجا که این تولیدات منجر به صادرات می‌شود، باید روزبه‌روز تقویت شود.

وی افزود: برای تولیدکنندگان موجود در مناطق آزاد باید تمهیداتی در نظر گرفته شود زیرا تولیدکنندگان به دلیل اجرای مقررات و قوانین متناقض مشکلات بسیاری دارند که در این نشست مسائل تولیدکنندگان موجود در مناطق آزاد بررسی شد.

مشاور رئیس‌جمهور ادامه داد: ما نیازمند حکمرانی واحد در مناطق آزاد هستیم و راهکار آن اجرای ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است که متاسفانه این قانون اجرا نمی‌شود و ظرفیت‌های مناطق آزاد مغفول مانده است.

سعید محمد با اشاره به ضرورت معافیت‌های مالیاتی و معافیت‌های گمرکی در مناطق آزاد، آنها را دو رکن مناطق آزاد دانست و اضافه کرد: باید با تعامل با مجلس بخشی از مشکلات را در بودجه سال‌۱۴۰۱ برطرف کنیم و باقی موضوعات در قوانین و مقررات اصلاح شود.

مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی در پایان با بیان اینکه برای صادارت به سرمایه گذاری نیاز داریم، ادامه داد: براساس تجربه مناطق آزاد در کشورهایی مانند چین، امارات، ترکیه و… باید مشوق‌های مالیاتی و گمرکی برای این مناطق پیش‌بینی شود؛ اگر این امر محقق شود، قول می‌دهیم تولید به خوبی رقم خورده و صادرات افزایش یابد و به دنبال آن هستیم که با ایجاد بانک آف‌شور و بورس بین‌المللی به اقتصاد سرزمین اصلی نیز کمک کنیم.