با پیگیری‌های دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی محقق شد:

اختصاص مجدد ارز نیمایی به واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

با پیگیری‌های مجدانه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مسئله تخصیص ارز تولیدکنندگان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برطرف شد.

به گزارش اخبار مناطق آزاد، طی بخشنامه شماره‌۷۰۱۰۳ مورخ ۲۹خردادماه۱۴۰۲ بانک مرکزی، واحد‌های تولیدی مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارز نیمایی دریافت می‌کنند.

در این بخشنامه آمده است اصلاحیه قسمت‌(هـ) بخشنامه شماره‌۴۱۲۱۶ /۰۲ مورخ ۲۷/۲/۱۴۰۲ و بندهای ذیل بند‌۱۲ از قسمت کلیات بخش یادشده جهت جایگزینی با صفحات متناظر قبلی (صفحات‌۲ـ۳ـ۳۵) ایفاد می‌گردد.

در شرح اصلاحیه قسمت‌(هـ ) آمده است که:

۱) واردات کالا و کالا-‌خدمت از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی با انجام ثبت سفارش یا ثبت آماری (در صورت ایجاد بستر لازم از طریق سامانه جامع تجارت) صرفا حسب مجوز صادره توسط شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و رعایت سایر قوانین و مقررات امکان‌پذیر است.

۲) تامین ارز به منظور واردات کالا و کالا-‌خدمت از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی، توسط واحدهای تولیدی مستقر در مناطق مذکور، از محل ارزهای در دسترس به استثنای منابع بانک مرکزی امکان‌پذیر می‌باشد.

۳) تامین ارز به منظور واردات کالا و کالا-‌خدمت از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی، توسط واحدهای غیر‌تولیدی از محل ارزهای در دسترس به استثنای منابع بانک مرکزی و نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) امکان‌پذیر می‌باشد.

لازم به ذکر است، همچنان واردکنندگان کالا و کالا-‌خدمت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، از دریافت ارز نیمایی محروم هستند.