اعطای حق رای در سازمان مناطق آزاد جهان به منطقه آزاد کیش
اعطای حق رای در سازمان مناطق آزاد جهان به منطقه آزاد کیش

کارت عضویت کیش به عنوان تنها نماینده مناطق آزاد ایران در سازمان جهانی مناطق آزاد صادر شد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق،‌ امتیاز شرکت در مجمع عمومی به صورت کنفرانس و نمایشگاه با حق رای از مهم‌ترین مزیت های صدورکارت عضویت جزیره کیش در سازمان مناطق آزاد جهان (WFZO) محسوب می شود که با بیش از ۶۲۰عضو تنها سازمان بین‌المللی و چندجانبه مناطق آزاد در جهان است.

با صدور این کارت، منطقه آزاد کیش، امکان دسترسی به تاز‌ترین مطالعات درخصوص مناطق آزاد سراسر جهان، خبرنامه‌های ماهیانه و همچنین بولتن دائمی برای آشنایی با فرصت‌ها و چالش‌های کلیدی این مناطق را خواهد داشت.

استفاده از خدمات، تحقیقات هدفمند، پشتیبانی عملیاتی و اداری، آموزش سطح بالا، خدمات شبکه، نیز از دیگر مزیت‌های عضویت در سازمان مناطق آزاد جهان برای منطقه آزاد کیش محسوب می‌شود.

سازمان مناطق آزاد جهان (WFZO)، تنها سازمان بین‌المللی و چندجانبه مناطق آزاد در جهان، نقش مهمی در رونق اقتصادی بسیاری از کشورهای عضو این سازمان ایفا می‌کند.

لازم به ذکراست، سازمان منطقه آزاد کیش در آخرین وبینار تخصصی سازمان مناطق آزاد جهان با موضوع مدل جدید جهان و آینده صنعت در پساکرونا، که شهریورماه سال جاری برگزار شد، حضور علمی و کارشناسانه داشته است.