افتتاح اسکله کانتینری ۳۵هزار تنی بندر جزیره کیش

فریدون همتی استاندار هرمزگان و مرتضی بانک مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سفر به منطقه آزاد کیش اسکله کانتینری ۳۵هزار تنی بندر تجاری جزیره کیش را افتتاح کردند. به گزارش اخبار آزاد مناطق، پنجشنبه ۲۵مردادماه فریدون همتی استاندار هرمزگان و مرتضی بانک دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی […]

فریدون همتی استاندار هرمزگان و مرتضی بانک مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سفر به منطقه آزاد کیش اسکله کانتینری ۳۵هزار تنی بندر تجاری جزیره کیش را افتتاح کردند.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، پنجشنبه ۲۵مردادماه فریدون همتی استاندار هرمزگان و مرتضی بانک دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اسکله بازدید و این پروژه را افتتاح کردند.

مراحل اجرایی این اسکله که در اردیبهشت‌ماه سال‌۹۵ آغاز شده بود به پایان رسیده و  هم‌اکنون آماده تخلیه و بارگیری کالاست.

اسکله کانتینری ۳۵هزار تنی بندر تجاری جزیره کیش که عملیات اجرایی آن از اردیبهشت‌ماه‌۹۵ آغاز شده ۳۱۸متر (۲۷۸متر اسکله اصلی و ۴۰متر برگشتی) طول و ۴۰متر عرض دارد و پیش‌بینی می‌شود در زمان بهره‌برداری ظرفیت تخلیه و بارگیری یک و نیم میلیون تن کالا در سال معادل ۱۵۰هزار TEU را داشته باشد.