اقدامات زیرساختی و عمرانی قشم با ۱۰سال گذشته قابل قیاس نیست
اقدامات زیرساختی و عمرانی قشم با ۱۰سال گذشته قابل قیاس نیست

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بازدیدهای میدانی صورت گرفته از پروژه‌های و طرح‌های عمرانی و زیربنایی منطقه آزاد قشم نشان داد که وضعیت قشم با دهه گذشته قابل مقایسه نیست.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، مجتبی توانگر در جلسه با رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و جمعی از معاونین و مدیران این سازمان، اظهار داشت: برخی از مشکلاتی که امروز در وضعیت مناطق آزاد ایجاد شده است، ناشی از خلاء قانونی است.

وی ادامه داد: کمسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی آماده دریافت و اقدام مقتضی هستند تا مناطق آزاد همچنان با مدیریت مطلوب اداره شوند و مسیر توسعه این مناطق ادامه پیدا کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تصریح کرد: اقدامات خوبی در زمینه ایجاد شفافیت، کاهش بروکراسی و تسریع اجرای فرآیندها در منطقه آزاد قشم اجرایی شده است که توجه به این موضوع مهم جای قدردانی دارد.