با حضور مشاور رئیس‌جمهور انجام پذیرفت:

امضاء تفاهم‌نامه همکاری میان دبیرخانه شورایعالی با کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی‌ICC

با هدف تسهیل تجارت خارجی، واردات و صادرات و ترانزیت کالا و همچنین جذب سرمایه و فناوری‌های خارجی در امر تولید و توسعه منطقه‌ای، تفاهم‌نامه همکاری بین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی و کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC Iran) امضاء شد.

به گزارش اخبار مناطق آزاد، تفاهم‌نامه‌ICC با حضور «سعید محمد» مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی و «محمد خزاعی» دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی‌ICC‌ به امضاء طرفین رسید.

براساس این گزارش، این تفاهم‌نامه همکاری در ۶ماده تنظیم شده است که می‌توان به همکاری در زمینه برگزاری دوره‌های آموزشی مورد‌نیاز فعالان اقتصادی و تجار بین‌المللی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ارائه خدمات مشورتی حقوقی و بازرگانی به تجار و بازرگانان و فعالان اقتصادی بین‌المللی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، حل‌و‌فصل اختلافات بین فعالان تجارت بین‌الملل در مناطق با استفاده از مشورت‌های حقوقی و خدمات دیوان داوریICC‌ در محدوده اختیارات وظایف کمیته ایرانی، همکاری در توسعه و تسهیل روابط تجاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با سایر کشورها و همچنین ترجمه و بومی‌سازی قراردادهای همسان اتاق بازرگانی بین‌المللی متناسب با نیازهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور اشاره کرد.

گفتنی است؛ این تفاهم‌نامه روز یکشنبه (۲۳مردادماه) در محل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به امضای طرفین رسید.