با صدور احکامی از سوی مشاور رئیس‌جمهور صورت گرفت:

انتصاب اعضای جدید هیات مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی

«سعید محمد» مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی در احکامی جداگانه اعضای جدید هیات مدیره «سازمان منطقه آزاد انزلی» را منصوب کرد.

به گزارش اخبار مناطق آزاد به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بر این اساس و با عنایت به پیشنهاد دبیرخانه شورایعالی و تصویب شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی، به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره‌۵۷۴۱۹ مورخ‌۰۸/۰۴/۱۴۰۱ تصویب کردند:

۱) آقای «حمزه قطبی‌نژاد» به مدت سه‌سال به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی انزلی منصوب شد.

۲) آقای «وحید حسین‌زاده» به مدت سه‌سال به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی انزلی منصوب شد‌.

۳) آقای «اکبر نیازی‌نهزمی» به مدت سه‌سال به عنوان عضو موظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی انزلی منصوب شد.