با حکمی از سوی مشاور رئیس‌جمهور صورت پذیرفت:

انتصاب «سرپرست معاونت توسعه مدیریت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی»

با حکم مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی، «نصراله ابراهیمی» به عنوان «سرپرست معاونت توسعه مدیریت» این دبیرخانه منصوب شد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق به نقل از روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، «سعید محمد» در این حکم آورده است:

جناب آقای نصراله ابراهیمی

نظر به تجربیات و سوابق ارزشمند جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان «سرپرست معاونت توسعه مدیریت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی» منصوب می‌شوید.

اجرای برنامه‌های تحول اداری، توانمندسازی سرمایه‌ها و ساختار نیروی انسانی، ساماندهی امور اداری و مالی، سیاستگذاری و ساماندهی موضوعات بیمه و مالیات، ارتقاء سطح خدمات رفاهی، اتخاذ تدابیر لازم برای پشتیبانی از فعالیت‌های دبیرخانه و نظارت بر فرآیندهای مرتبط در سازمان‌های مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی از اهم مسئولیت‌های جنابعالی به شمار می‌رود که انتظار دارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های موجود و همکاری سایر معاونین و مدیران دبیرخانه و مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی در اولویت‌های کاری آن حوزه قرار گیرد.

توفیق روزافزون جنابعالی را در انجام وظایف محوله با رعایت مفاد «عهدنامه مدیران» در دولت مردمی، از درگاه خداوند منان مسئلت دارم.