با حکمی از سوی مشاور رئیس‌جمهور انجام پذیرفت:

انتصاب «سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس» دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

با حکم مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی، «محمود سهیل‌نژاد» به عنوان «سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس» این دبیرخانه منصوب شد.

به گزارش اخبار مناطق آزاد به نقل از روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، «سعید محمد» در حکمی «محمود سهیل‌نژاد» را به عنوان «سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس» دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است:

جناب آقای محمود سهیل‌نژاد

با توجه به تعهد و توانمندی‌های جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان «سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس» منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود غایت مساعی خود را در راستای تعامل با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، تنظیم و ارائه به موقع لوایح مرتبط با مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، پیگیری مستمر مسائل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مجلس شورای اسلامی، تعامل مستمر با معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بررسی مسائل و مشکلات حقوقی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و پیشنهاد اصلاحات لازم در قوانین و مقررات، تنقیح قوانین و مقررات مرتبط و به‌روز‌رسانی مستمر مجموعه قوانین مناطق به کار بسته و در ایفای وظایف و پیشبرد اهداف سند راهبردی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی و اجرای سیاست‌های شورایعالی اهتمام ویژه به عمل آورید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و همکاری با معاونین، مدیران و تمامی همکاران در سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با پایبندی به مفاد «عهد‌نامه مدیران» در دولت مردمی در ایفای وظایف محوله موفق باشید.