انتصاب «مدیر توسعه صنایع فرهنگی و خلاق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی»
انتصاب «مدیر توسعه صنایع فرهنگی و خلاق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی»

با حکم معاون فرهنگی، گردشگری و صنایع خلاق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، «مدیر توسعه صنایع فرهنگی و خلاق» این معاونت منصوب شد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق به نقل از فرینا، محمدعلی وکیلی در حکمی «صدیقه توکل» را به عنوان «مدیر توسعه صنایع فرهنگی و خلاق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» منصوب کرد.

در این حکم آمده است:

سرکارخانم صدیقه توکل

با عنایت به تجارب ارزنده جنابعالی و شناخت و اشراف بر مجموعه صنایع خلاق، بدین وسیله به عنوان «مدیر توسعه صنایع فرهنگی و خلاق» معاونت فرهنگی، گردشگری و صنایع خلاق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی منصوب می‌شوید.

امید است ضمن تعامل سازنده با سازمان های مناطق آزاد و با استفاده از تجارب و کسب مشورت از صاحبان نظر؛ در انجام وظایف محوله موفق باشید.

ضمنا اهم وظایف و اولویت های کاری آن مدیریت عبارتند از:

۱ـ مطالعه و تحلیل محیط کسب و کار صنایع فرهنگی و خلاق در مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی.

۲ـ نظارت بر تدوین زیست‌بوم صنایع خلاق، ویژه هر یک از مناطق آزاد.

۳ـ برنامه‌ریزی و کمک به ایجاد برندهای منطقه‌ای و ملی در صنایع فرهنگی و خلاق.

۴ـ تسهیل کسب و کار و تجاری‌سازی صنایع فرهنگی و خلاق در مناطق آزاد از مسیر اصلاح فرآیندهای ارائه خدمت و توسعه خدمات الکترونیک.