با حکم مشاور رئیس‌جمهور صورت گرفت:

انتصاب «مشاور دبیر در روابط و تجارت بین‌الملل» در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد

با حکم مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، «علی آدمی» به عنوان «مشاور دبیر در روابط و تجارت بین‌الملل» این دبیرخانه منصوب شد.

به گزارش اخبار مناطق آزاد به نقل از روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، «سعید محمد» در این حکم آورده است:

جناب آقای دکتر علی آدمی

با عنایت به تجربه، تعهد، تخصص و توانمندی‌های جنابعالی به موجب این حکم به سمت «مشاور اینجانب در روابط و تجارت بین‌الملل» منصوب می‌شوید.

پیگیری مستمر موضوعات مربوط به مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی در سند همکاری ۲۵ساله ایران و چین و همچنین طرح‌ها و «پروژه‌های انرژی‌محور» شامل نفت، گاز، پتروشیمی، برق، آب ازجمله مواردی است که انتظار می‌رود در زمان تصدی به‌صورت ویژه و مداوم پیگیری نمایید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و همکای با معاونین، مدیران و تمامی همکاران در سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با پایبندی به مفاد «عهدنامه مدیران» در دولت مردمی در ایفای وظایف محوله موفق باشید.