با حکم مشاور رئیس‌جمهور انجام گرفت:

انتصاب «مشاور و مدیرکل دفتر مرکزی حراست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی»

با حکم مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی، «مهدی فتحیان‌نسب» به عنوان «مشاور و مدیرکل دفتر مرکزی حراست» این دبیرخانه منصوب شد.

به گزارش اخبار مناطق آزاد به نقل از روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، «سعید محمد» در این حکم آورده است:

جناب آقای مهدی فتحیان‌نسب

با عنایت به سوابق، تعهد، تخصص و توانمندی‌های جنابعالی؛ به موجب این حکم به سمت «مشاور و مدیرکل دفتر مرکزی حراست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی» منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و با همکای تمامی همکاران در ایفای وظایف و پیشبرد اهداف سند راهبردی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی موفق باشید.

توفیقات جنابعالی را از خداوند متعال خواستارم.