انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا

تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی و پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا و با هدف افزایش تعاملات فی مابین به امضاء رسید.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، هدف از امضای این تفاهم‌نامه ارائه تمهیدات مناسب اجرای طرح‌های راهنمایی و رانندگی در حوزه ترافیکی و خدمات راهنمایی و رانندگی و ایجاد بسترهای مدیریتی واحد و هماهنگ در مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی کشور بود که فی مابین «مرتضی بانک» مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و «سرتیپ دوم پاسدار سیدکمال هادیانفر» رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا امضاء شد.

همکاری مشترک در ساماندهی و انتظام بخشی ترافیکی و وسایل نقلیه و همچنین اعمال مناسب و اثربخش قوانین و مقررات، همکاری در حوزه ترافیکی، مدیریت حوادث و خدمات ترافیکی (شماره گذاری، صدور سند مالکیت، صدور گواهینامه های رانندگی و اجرائیات) در محدوده تحت پوشش هر سازمان منطقه آزاد، حمایت سازمان‌های مناطق آزاد با پشتیبانی تجهیزاتی، ایجاد سامانه‌‌های مراقبتی و کنترلی هوشمند برای کاهش تصادفات و تسهیل و تسریع در ارائه خدمات راهنمایی و رانندگی، ازجمله موضوعاتی است که در این تفاهم‌نامه مورد توافق طرفین بوده است.

پشتیبانی و نوسازی تجهیزات ناوگان و زیرساخت‌های پلیس راهور مناطق آزاد در حد مقدورات سازمان های مناطق، تبادل داده مربوط به سرورهای دوربین‌ها، سامانه‌ها و دسترسی‌ها (کنترلی و عملیاتی) فی مابین مناطق آزاد و پلیس راهور در محدود تحت پوشش مناطق و توسعه زیرساخت‌های  IT و ITS در راستای هوشمندسازی ترددها و معابر مناطق آزاد از دیگر موضوعات این تفاهم‌نامه است.

گفتنی است؛ این تفاهم‌نامه در محل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به امضاء طرفین رسید.