به منظور ارزیابی افزایش حضور سرمایه‌گذاران کشور آذربایجان در ارس انجام شد:

بازدید مشاور اقتصادی سفارت جمهوری آذربایجان در ایران از منطقه آزاد ارس

رایزن و مشاور اقتصادی سفارت جمهوری آذربایجان در ایران، از واحدهای تولیدی منطقه آزاد ارس بازدید به عمل آورد.

به گزارش اخبار مناطق آزاد‌، «خیام داشد میراف» در حاشیه این بازدید در دیدار و گفت‌وگو با قائم‌مقام سازمان منطقه آزاد ارس، با اشاره به سفر سفیر جمهوری آذربایجان به تبریز، هدف از سفر خود به منطقه آزاد ارس را ارزیابی زمینه حضور بیشتر سرمایه‌گذاران این کشور در منطقه آزاد ارس اعلام کرد.

صفر شاسفند قائم‌مقام و عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد ارس نیز در این دیدار ضمن تشریح مزیت‌های منطقه آزاد ارس گفت‌: این سازمان آمادگی دارد تا زمینه حضور بیشتر سرمایه‌گذاران جمهموری آذربایجان را در منطقه آزاد ارس را فراهم نماید.