به دنبال پیگیری‌های دبیرخانه شورایعالی صورت پذیرفت:

باز شدن گره سه ساله واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد

به دنبال پیگیری‌های دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و با ابلاغ جدید «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» یکی از مشکلات واحدهای تولیدی واقع در مناطق آزاد که طی چند سال اخیر به گرهی کور تبدیل شده بود، رفع شد.

به گزارش اخبار مناطق آزاد به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، به دنبال پیگیری‌های دبیرخانه شورایعالی و با ابلاغ جدید «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» یکی از مشکلات واحدهای تولیدی واقع در مناطق آزاد که طی چند سال اخیر به گرهی کور تبدیل شده بود، رفع شد.

«کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید»، براساس مصوبه هفدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، مورخ ۱۳۹۵/۱/۹، به منظور نظارت عالیه بر عملکرد «کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها» و با هدف حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی با دستگاه‌های اجرایی و سیستم بانکی کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره‌۱۸۱۵۱/ت۵۰۷۲۰ هـ مورخ‌۱۳۹۴/۲/۱۹ هیات محترم وزیران) تشکیل شده بود که بر‌اساس ماده‌۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب‌۱۳۹۷/۳/۲۱ و با ترکیبی از اعضای هیات دولت و نمایندگان بخش خصوصی و با ریاست وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و این بار با نام «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» فعال گردید.

طبق ماده‌۶۱، حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، به‌ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه تمام تامین مالی و تعیین تکلیف بدهی‌ها در این ستاد ملی یا کارگروه‌های استانی به صورت مورد به مورد بررسی و تصمیمات مقتضی گرفته شود؛ اما از آن جایی که این بررسی بدون لحاظ قوانین خاص حاکم بر مناطق آزاد که عمدتا متفاوت از قوانین مالی حاکم بر سرزمین اصلی نیز هستند صورت می‌گرفت و در این ماده قانونی نماینده‌ای برای مناطق آزاد تعریف نشده بود، به همین جهت، مشکلات واحدهای تولیدی واقع در مناطق آزاد، به علت عدم آگاهی و اشراف ستادهای ملی و استانی به قوانین خاص بالادستی حاکم بر این مناطق، در اغلب موارد حل و فصل نمی‌شد و این مسئله به گره کوری برای واحدهای تولیدی واقع در مناطق آزاد تبدیل شده بود.

با پیگیری، تبیین و اقناع صورت گرفته توسط دبیرخانه شورایعالی منطق آزاد، در ابلاغ شماره ۲۶۷۹۵۶/۶۰ مورخ‌۱۴۰۰/۱۱/۹ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مقرر گردیده است که زین پس پرونده واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، با حضور مدیران عامل منطقه محل استقرار یا نماینده تام‌الاختیارشان و با رعایت قوانین مترتب بر این مناطق رسیدگی شود.

از همین رو، ضمن تشکر از این اهتمام ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت به اطلاع واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد کشور، می‌رساند با توجه به این مهم، می‌توانند تقاضای خود را از طریق سامانه تسهیل به آدرس tashil.stsm.ir به کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها ارسال نمایند و اطمینان‌خاطر داشته باشند که خدمتگزارانشان در مناطق آزاد پشتیبان حق و حقوق قانونی آنها در این ستاد بوده و دبیرخانه شورایعالی و سازمان‌های مناطق آزاد تمام تلاش خود برای استفاده از ظرفیت این ستاد که مصوباتش هم‌‌ارز مصوبات هیات دولت بوده و برای دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا است را در جهت حل مشکلات واحدهای تولیدی مناطق آزاد به‌کار خواهد گرفت.