برگزاری دومین نشست معاونین توسعه مدیریت سازمان‌های مناطق آزاد کشور در کیش

«دومین نشست معاونین توسعه مدیریت سازمان‌های مناطق آزاد کشور» در جزیره کیش برگزار شد. به گزارش اخبار آزاد مناطق، در این نشست که با هدف هماهنگی و برنامه‌ریزی در خصوص حوزه فعالیت معاونت‌های توسعه مدیریت سازمان های مناطق آزاد کشور و بازنگری دو بخش مدیریت مالی و منابع انسانی برگزار شد، محمدابراهیم انصاری‌لاری مدیرعامل سازمان […]

«دومین نشست معاونین توسعه مدیریت سازمان‌های مناطق آزاد کشور» در جزیره کیش برگزار شد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، در این نشست که با هدف هماهنگی و برنامه‌ریزی در خصوص حوزه فعالیت معاونت‌های توسعه مدیریت سازمان های مناطق آزاد کشور و بازنگری دو بخش مدیریت مالی و منابع انسانی برگزار شد، محمدابراهیم انصاری‌لاری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، علیرضا جعفری هرندی معاون توسعه مدیریت دبیرخانه شورایعالی، معاونین توسعه مدیریت سازمان‌های مناطق آزاد و تعدادی از مدیران دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی حضور داشتند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در این نشست شناسایی فرصت‌ها برای کسب درآمدهای پایدار را یکی از اقدامات در دست اجرا در جزیره کیش عنوان کرد و گفت: سازمان منطقه آزاد کیش در تلاش است فرصت‌ها برای کسب درآمدهای پایدار در جزیره کیش را شناسایی و مورد حمایت قرار دهد.

معاون توسعه مدیریت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز دستیابی به راهکارهای ایجاد درآمدهای پایدار در مناطق آزاد را یکی از محور اصلی برگزاری این نشست دانست.

علیرضا جعفری هرندی افزود: شفاف‌سازی در مناطق آزاد با اجرای پنجره واحد الکترونیک از تاکیدات مقام ارشد مناطق آزاد است برای تسهیل و تسریع فرآیندها، امکان دسترسی به اطلاعات برای عموم مردم و حذف رانت در مناطق آزاد راه‌اندازی می‌شود.

جعفری هرندی گفت: اجرای پنجره واحد الکترونیک خدمتی ماندگار و کاری بزرگ برای مناطق آزاد است.

در ادامه این نشست، محمدرضا عبدالرحیمی مدیر دفتر برنامه‌ریزی، بودجه و سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد کشور نیز ضمن ارائه گزارشی از وضعیت عملکرد شش ماهه برنامه‌ها و بودجه مناطق، بر ضرورت بازتدبیر در برنامه‌های مالی سازمان‌های مناطق آزاد در ادامه سال تاکید کرد.