برگزاری مانور شبانه جستجو و نجات دریایی و مقابله با آلودگی نفتی در بندر امیرآباد

سیاوش رضوانی افزود: در راستای اجرای کنوانسیونهای بین المللیSAR&MARPOL و با هدف کسب آمادگی لازم در شرایط اضطرار، شناسائی پتانسیل ها و همچنین نقاط ضعف و قوت، مانور شبانه جستجو و نجات دریایی و مقابله با آلودگی نفتی در دریا با حضور شناورهای ملکی در بندر امیرآباد انجام شد. رضوانی گفت: این مانور، با توجه […]

سیاوش رضوانی افزود: در راستای اجرای کنوانسیونهای بین المللیSAR&MARPOL و با هدف کسب آمادگی لازم در شرایط اضطرار، شناسائی پتانسیل ها و همچنین نقاط ضعف و قوت، مانور شبانه جستجو و نجات دریایی و مقابله با آلودگی نفتی در دریا با حضور شناورهای ملکی در بندر امیرآباد انجام شد.
رضوانی گفت: این مانور، با توجه به ضرورت آمادگی تیم های عملیاتی به لحاظ پرسنلی و تجهیزاتی و نزدیک بودن آن به عملیات واقعی، بدون اطلاع رسانی قبلی صورت پذیرفت.
مدیر بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد، کیفیت مانور شبانه جستجو و نجات دریایی و مقابله با آلودگی نفتی در دریا را باحضور به موقع مسئولان،کارشناسان و تمامی کارکنان مرتبط و انجام اقدامات لازم در خصوص نجات افراد مضطر در آب و همچنین مهار مقابله با آلودگی نفتی ایجاد شده مطلوب ارزیابی کرد.