با حضور قائم مقام دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صورت گرفت:

برگزاری نشست ارائه و بررسی گزارش عملکرد سه‌ماهه بودجه‌۱۴۰۱ سازمان‌های مناطق آزاد

نشست یک‌روزه بررسی عملکرد سه‌ماهه بودجه‌1401 سازمان‌های مناطق آزاد کشور به میزبانی منطقه آزاد چابهار برگزار شد.

به گزارش اخبار مناطق آزاد، این نشست با حضور قائم‌مقام دبیر و معاون برنامه ریزی و توسعه امور زیربنایی دبیرخانه شورایعالی، مسئول اداره سازمان منطقه آزاد چابهار، مدیر برنامه‌ریزی و بودجه دبیرخانه شورایعالی و مدیران برنامه و بودجه سازمان‌های مناطق آزاد کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی برگزار گردید.

قائم‌مقام دبیر و معاون برنامه ریزی و توسعه امور زیربنایی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، برگزاری این نشست را اقدام نوآورانه‌ای عنوان کرد و گفت: این نشست اختصاصی براساس اهتمام دبیرخانه شورایعالی در دوره جدید و به منظور پایش دقیق‌تر بودجه و همچنین بررسی چرایی وضعیت عملکرد مناطق آزاد کشور برگزار شد‌‌.

حمید برومند اظهار داشت: پایش بودجه در حین اجرای بودجه، اقدام بسیار ارزشمندی است که متولیان امور را به میزان تحقق بودجه پیش‌بینی شده (مصوب)، دلایل عدم تحقق و به عبارتی دیگر انحرافات احتمالی، آگاه می‌سازد‌.

گفتنی است، با توجه به اهمیت گزارشِ عملکرد بودجه، مطابق با نظر قائم‌مقام دبیر و معاون برنامه‌ریزی و توسعه امور زیربنایی دبیرخانه شورایعالی، تدوین گزارش عملکرد بودجه سه‌ماهه نخست سال‌۱۴۰۱ در دستورکار مدیریت برنامه‌ریزی و بودجه دبیرخانه شورایعالی قرار گرفت و با تعامل مشترک دبیرخانه شورایعالی و حوزه بودجه مناطق آزاد کشور به نتیجه رسید.