به ریاست مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی انجام شد:

برگزاری کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در منطقه آزاد انزلی

پیرو بازدیدهای میدانی و جلسات کارشناسی برگزار شده از سوی عالی‌ترین مقام سازمان منطقه آزاد انزلی، جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست علی اوسط اکبری‌مقدم رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و با حضور اعضای هیات مدیره، معاونین و مدیران این سازمان برگزار شد.

به گزارش اخبار مناطق آزاد، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در این نشست با تاکید بر اهمیت فعالیت تمامی بخش‌های سازمان به منظور رفع موانع تولید در سال جاری بیان کرد: با عنایت به تاکیدات رهبری معظم انقلاب و دستورات ریاست محترم جمهوری همه بخش‌های این سازمان و دستگاه‌های اجرایی همسو باید در راستای کاهش دغدغه‌های تولیدکنندگان و افزایش ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی از طریق کاهش بوروکراسی اداری، گام بردارند؛ چراکه اولویت نخست کشور رفع مسائل و تسهیل فضای کسب و کار کشور است.

گفتنی است، در این جلسه بعد از ارائه گزارش توسط معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد انزلی، راهکارهای پیشنهادی درخصوص رفع مشکلات و برخی ناهماهنگی‌ها در ارتباط با واحدهای تولیدی-‌صنعتی که ظرف هفته‌های اخیر مورد بررسی میدان قرار گرفته بود، مطرح شد و در زمینه تعیین‌تکلیف برخی اراضی صنعتی واگذار شده و تسریع در صدور پروانه‌های ساختمانی و پایان‌کار به واحدهای صنعتی مصوباتی جهت اعمال اتخاذ گردید.