تایید صورت‌های مالی سال‌۹۸ سازمان منطقه آزاد قشم توسط اعضای کارگروه تخصصی شورایعالی
تایید صورت‌های مالی سال‌۹۸ سازمان منطقه آزاد قشم توسط اعضای کارگروه تخصصی شورایعالی

جلسه مجمع عمومي عادي سالیانه صاحبان سهام سازمان منطقه آزاد تجاري-‌صنعتي قشم برای عملکرد سال مالي منتهی به 29اسفندماه‌1398 برگزار شد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، جلسه مجمع عمومی سال مالی‌‌۱۳۹۸، با حضور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، اعضای هیات مدیره و معاونان این سازمان، اعضای کارگروه تخصصی شورایعالی هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مدیریت‌های حسابرسی داخلی و امور مجامع و امور مالی سازمان منطقه آزاد قشم تشکیل شد.

در این جلسه صورت‌های مالی و گزارش عملکرد هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم در سال مالی منتهی به ۲۹اسفندماه‌۱۳۹۸ مورد بررسی و تایید کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قرار گرفت.

براساس این گزارش، در این نشست، اعضای کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، ضمن قرائت گزارش سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد قشم، صورت‌های مالی و عملکرد سازمان منطقه آزاد قشم برای سال مالی منتهی به ۲۹اسفندماه۱۳۹۸ را مورد تصویب قرار دادند.

گفتنی است، جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی قشم برای سال مالی ۲۹اسفند‌ماه‌‌۱۳۹۸، پنجم اسفندماه‌۱۳۹۹ در تهران برگزار گردید‌.