تایید صورت‌های مالی سال‌۹۷ سازمان منطقه آزاد انزلی

به گزارش اخبار آزاد مناطق به نقل از فرینا، کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (مجمع عمومی سالیانه منطقه آزاد انزلی) با حضور «علیرضا جعفری هرندی» معاون توسعه مدیریت، «محمدرضا عبدالرحیمی» معاون برنامه‌ریزی، «شعبان شاهکوهی» مدیر امور مجامع و حسابرسی داخلی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، «رضا مسرور» مدیرعامل و اعضای هیات مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی و «اعضاء کارگروه تخصصی شورایعالی» برگزار شد.

در این نشست، صورت‌های مالی سال منتهی به ۲۹اسفندماه‌۱۳۹۷ سازمان منطقه آزاد انزلی مورد بررسی و تایید قرار گرفت.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در ابتدای این نشست، گزارش عملکرد هیات مدیره به مجمع عمومی را برای سال مالی مذکور ارائه داد.

رضا مسرور به اقدامات سازمان منطقه آزاد انزلی در راستای اهداف و چشم‌اندازهای ترسیم شده برای مناطق آزاد، نحوه ایجاد تحول و توسعه منطقه، ایجاد زیرساخت‌های اساسی، رونق فضای کسب و کار و اشتغال منطقه اشاره کرد.

اعضای کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی، نظراتی جهت بهبود مستمر فعالیت‌ها و اقدامات آتی سازمان منطقه آزاد انزلی ارائه نمودند.

سپس گزارش سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد انزلی، تحت عنوان اظهارنظر مطلوب قرائت شد.

|
به اشتراک بگذارید