سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند اظهار داشت:

تبدیل اروند به منطقه آزاد علمی جهت تعامل با دانشگا‌های خارجی

سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند گفت: اروند را منطقه آزاد علمی خواهیم کرد تا دانشگاه‌های خارجی و هر مجموعه‌ای که بتواند با دانشگاه علوم پزشکی آبادان همکاری کند در این منطقه حاضر شوند.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، حسین گروسی در بیست و ششمین آیین پویش «ره سلامت» که در محل سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شد، اظهار داشت: اولین گامی که باید در منطقه آزاد اروند برداریم، ایجاد همدلی و وحدت بین همه مسئولان برای ارتقاء هر چه بیشتر منطقه و خدمت به مردم است.

وی با بیان اینکه می‌خواهیم یک منطقه آزاد علمی را در اروند بنیاگذاری کنیم، افزود: این منطقه باعث می‌شود تا دانشگاه‌های خارجی و هر مجموعه‌ای که بتواند با دانشگاه علوم پزشکی آبادان همکاری کند در این منطقه حضور پیدا کند.

گروسی بیان کرد: در رشته‌های پزشکی یک ارتباط ارگانیک بین علم و عمل وجود دارد، این منطقه علمی دانشجویان خارجی را جذب می‌کند و سبب رونق علمی منطقه می‌شود.

سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند عنوان کرد: ما در علم پزشکی شانه‌ به ‌شانه آمریکا و اروپا پیش می‌رویم و به همین دلیل توجه ویژه وزیر بهداشت به منطقه آزاد اروند، می‌تواند تاثیرگذار باشد.

وی با بیان اینکه در رشته‌های پزشکی می‌توانیم مرجعی برای کشورهای اطراف شویم، گفت: در بندهای‌۱۱ و ۱۲ اقتصاد مقاومتی بر افزایش انتقال فناوری تاکید دارد.

سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند در پایان خاطرنشان کرد: بنده قول پایه‌گذاری یک منطقه آزاد علمی را در منطقه آزاد اروند را می‌دهم.