مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت:

تحقق درآمدهای پایدار با توسعه گردشگری و فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی قشم

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: همه معاونین و مدیران باید با  نوآوری و اقدامات ابتکاری، در چهارچوب قانون در جهت افزایش درآمدهای منطقه کمک کنند.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، علی درویش‌پور در دومین جلسه کمیته درآمد و منابع سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت: مدیران سازمان باید علاوه بر وظایف و تعهدات جاری با فعالیت‌های جدید ازجمله برگزاری همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری، استفاده از ظرفیت اتاق‌های فکر با حضور صاحب نظران و سایر نوآوری‌ها و ابتکارات، افزایش درآمد پایدار در منطقه را محقق نمایند.

وی افزود: توسعه صنعت گردشگری و افزایش فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی، موجب ایجاد درآمد پایدار برای منطقه و سازمان شده و مردم جزیره نیز از آن به صورت مستقیم و غیرمستقیم منتفع خواهند شد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، ایجاد درآمدهای پایدار را لازمه استمرار توسعه در هر منطقه‌ای دانسته و خاطرنشان کرد: با افزایش این نوع درآمدها در منطقه، پیشرفت و توسعه بیش از پیش در جزیره محقق خواهد شد.

گفتنی است، دومین جلسه کمیته درآمد و منابع سازمان منطقه آزاد قشم در سال جاری، روز دوشنبه مورخ ۱۷خردادماه به ریاست مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و با حضور معاونان و این سازمان با چهار دستورکار تشکیل شد.