مشاور رئیس‌جمهور اظهار داشت:

تدوین سند تحول و توسعه مناطق آزاد جهت حرکت در مسیر برنامه هفتم

مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتي و ویژه اقتصادی گفت: به منظور جلوگیری از سلیقه‌گرایی و روزمرگی در بودجه‌ریزی و با هدف تحقق منویات رهبر معظم انقلاب و توجه به تولید، سند تحول و توسعه مناطق آزاد کشور با همکاری تمام مناطق کشور تدوین می‎‌شود.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، حمیدرضا مومنی در نشست هم‌اندیشی مدیران برنامه‌ریزی و بودجه سازمان‌های مناطق آزاد در جزیره کیش اظهار داشت: این سند چشم‌انداز، پیش‌درآمدی و نقشه راهی برای حرکت در مسیر برنامه هفتم توسعه است تا بتوان گامی برنامه‌محور در تحقق اهداف این برنامه داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه این سند به مانند اسناد برنامه توسعه کشور پنج ساله خواهد بود، افزود: به منظور تسریع در تحقق اهداف این سند با ۲برش سه ساله و ۲ساله تدوین خواهد شد تا سریع به اهداف موردنظر برنامه ششم توسعه برسیم‌‌.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تصریح نمود: محورهای توسعه، وضعیت فعلی، اولویت بخش‌های نسبت به هم، قرار دادن تولید به عنوان محور کلیدی، رفع اشتغال، سرمایه‌گذاری خارجی، صادرات، گردشگری در این سند مورد توجه قرار خواهد گرفت.

مومنی اظهار کرد: پیگیری و ارائه راهکار برای اصلاح قانون مناطق آزاد، نحوه اداره کردن مناطق آزاد جدید، تقویت و بهره‌گیری کامل از مزایای مناطق آزاد که آن را از سرزمین اصلی متمایز می‌کند و جلوگیری از فروش زمین از دیگر برنامه‌هایی است که مدیران برنامه‌ریزی و بودجه سازمان‌های مناطق آزاد آن را پیگیری کنند.

مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان با اشاره به اینکه مناطق ویژه اقتصادی مغفول مانده است، خاطرنشان کرد: اعتقاد داریم سیاست‌های دبیرخانه نیز در این مناطق باید و در تدوین سند چشم‌انداز پنج ساله توسعه این مناطق نیز در دستورکار قرار بگیرد تا این مناطق نیز بتوانند سهم خود را همگام با مناطق آزاد تجاری در اقتصاد و توسعه کشور ایفا کنند.