مشاور دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مطرح کرد:

تسهیل‌گری در اهداف با تشکیل ستاد جهش سرمایه‌گذاری و صادرات مناطق آزاد

مشاور و قائم‌مقام دبیر شورایعالی در ستاد جهش سرمایه‌گذاری و صادرات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به تمایز مثبت منطقه آزاد ارس در قیاس با سایر مناطق آزاد کشور، گفت: جهت تحقق شعار سال، جذب سرمایه‌گذاری و افزایش صادرات در مناطق آزاد باید یک سازوکار با مکانیزم خاص در دستورکار قرار می‌گرفت و هدف از تشکیل ستاد جهش سرمایه‌گذاری و صادرات به‌صورت فرامعاونتی در مناطق تسهیل‌گری در پیشبرد برنامه‌ها است.

به گزارش اخبار مناطق آزاد، مسعود حسین‌پور، ارس را الگوی موفق برای سایر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خواند و با اشاره به اهمیت جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید و افزایش صادرات در سالجاری، افزود: موفقیت‌های صورت یافته در مناطق آزاد باید تقویت شود و با بررسی نقاط ضعف، راهکارهای متناسب جهت رفع کاستی‌ها ارائه و عملیاتی گردد.

وی، از برنامه‌ریزی برای برگزاری ۱۴نمایشگاه داخلی و خارجی تا پایان سال خبر داد و اظهار کرد: این نمایشگاه‌ها جهت عرضه بسته‌های سرمایه‌گذاری و توانمندی‌های صادراتی با مشارکت تمامی مناطق آزاد برگزار خواهد شد و ارزیابی ما از عملکرد ارس در دستیابی به اهداف حضور در نمایشگاه‌ها مثبت است.

ایجاد تعاونی‌های سرمایه‌گذاری، جذب سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور، جذب سرمایه‌گذاران خارجی، ارزیابی نتایج عرضه بسته‌های سرمایه‌گذاری از دیگر موارد مطروحه توسط مشاور و قائم‌مقام دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ستاد جهش سرمایه‌گذاری و صادرات بود که مورد بحث‌ و تبادل‌نظر قرار گرفت.