تشکیل کارگروه مشترک شورای­عالی مناطق آزاد و معاونت هنری ارشاد

کارگروه مشترک اجتماعی – فرهنگی شورای عالی مناطق آزاد و معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می­ شود. به گزارش مناطق آزاد، نشست دبیرِ شورای عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، معاونان و رؤسای مناطق آزاد و معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور تعامل و همکاری در […]

کارگروه مشترک اجتماعی – فرهنگی شورای عالی مناطق آزاد و معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می­ شود.

به گزارش مناطق آزاد، نشست دبیرِ شورای عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، معاونان و رؤسای مناطق آزاد و معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور تعامل و همکاری در برنامه ­های هنریِ مناطق آزاد برگزار شد.

سید محمد مجتبی حسینی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این جلسه با تأکید بر هم ­افزایی و ظرفیت­ های مناطق آزاد تجاری و صنعتی برای رونق فعالیت ­های هنری گفت: فعالیت ­های فرهنگی هنری در مناطق آزاد، تاکنون بیشتر معطوف گونه­ ای از هنر به مثابه به سرگرمی بوده است اما چنانکه این حرکت در سال­ های اخیر در حال شکل­ گیری و جوانه زدن است، می توان فراتر از آن با توجه به مشخصه ­های فرهنگی، اجتماعی، زیست بوم و سابقه هر منطقه با رویکرد توسعه پایدار و براساس پژوهش و مطالعه برنامه ­هایی را برای کارآفرینی و توسعه اقتصاد فرهنگ در مناطق آزاد طراحی کرد.

حسینی در ادامه گفت: معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اساس مطالعات برنامه جامع کارآفرینی هنر برای مناطق آزاد، با رویکرد توسعه پایدار، با ۲ محور برندسازی مکان و کارآفرینی هنر تدوین کرده است و آمادگی دارد طرح خود را متناسب با هر منطقه ارائه کند و تفاهم­نامه مشترکی میان معاونت امور هنری و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی برقرار شود.

معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر استفاده از ظرفیت ­های قانونی برای هم ­افزایی گفت: براساس قانون، مناطق آزاد، می­ توانند از محل درآمد خود درصدی را برای فعالیت ­های فرهنگی اختصاص دهند.

در ادامه، طرح جامع کارآفرینی هنر برای مناطق آزاد که از سوی معاونت هنری تدوین شده است، ارائه شد.

مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در این نشست با قدردانی از معاون امورهنری گفت: امیدواریم با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بتوانیم از ظرفیت­ های موجود برای فعالیت­ های فرهنگی هنری استفاده کنیم و با برنامه ­ریزی معاونت اجتماعی و فرهنگی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد مدیران عامل مناطق آزاد و همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بتوان فعالیت­ های فرهنگی، هنری پایدار را با توجه به سوابق، مشخصه­ های اجتماعی، فرهنگی و زیست ­بوم مناطق آزاد سامان داد.

بانک در ادامه با تأکید بر ارتباط بین دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و معاونت امورهنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: برای همکاری­ های بیشتر، کارگروه مشترک معاونت فرهنگی، اجتماعی، گدشگری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و معاونت امورهنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می ­شود.