در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام کیش‌ایر انجام شد:

تصویب صورت‌های مالی منتهی به اسفندماه‌۹۹ شرکت هواپیمایی کیش

در نشست مجمع عمومی سالیانه شرکت هواپیمایی کیش، گزارش عملکرد و صورت‌های مالی مربوط به سال مالی منتهی به 30اسفندماه سال‌1399 مطرح و مورد تصویب قرار گرفت‌.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام کیش‌ایر مربوط به سال مالی منتهی به سال‌۹۹ با حضور حمیدرضا مومنی مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و دادگستری، کاپیتان ابراهیم سیه‌جانی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل کیش‌ایر اعضای هیات مدیره، معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت هواپیمایی و نمایندگان سازمان حسابرسی و خصوصی‌سازی برگزار شد.

مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در این نشست ضمن قدردانی از اقدامات انجام شده در هواپیمایی کیش گفت: بازگشت دو هواپیمای زمین‌گیر شده شرکت آن هم توسط نیروهای داخلی، نشان از عزم بالای تیم جدید برای توسعه فعالیت‌های شرکت دارد که شایسته تقدیر است و امیدواریم با همین ترتیب ادامه پیدا کند.

حمیدرضا مومنی با اشاره بر ضرورت توسعه ناوگان شرکت بر امکان تامین سرمایه لازم از طریق بازارهای مالی تاکید کرد‌‌.

در این نشست گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی توسط حسابرس قانونی سازمان حسابرسی قرائت شد، سپس صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط حجت‌اله نجاری عضو هیات مدیره و معاون اداری و مالی کیش‌ایر ارائه شد و مورد تصویب اعضای مجمع قرار گرفت.

گفتنی است، گزارش عملکرد هیات مدیره در سال گذشته و برنامه‌های آتی شرکت هواپیمایی کیش نیز در این نشست قرائت شد.