مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو اعلام کرد:

تصویب طرح جامع منطقه آزاد ماکو از سوی سازمان محیط زیست

با پیگیری‌های رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو،‌ الزامات زیست محیطی برای طرح جامع منطقه آزاد ماکو در سازمان محیط زیست تصویب شد.

به گزارش فرینا،‌ حسین گروسی با اعلام این خبر افزود: طرح جامع منطقه آزاد ماکو در یک‌سال گذشته به دلیل عدم پاسخ الزامات زیست محیطی راکد مانده بود که با پیگیری‌هایی که انجام شد، در سازمان محیط زیست تصویب و برای تصویب نهایی به شورای‌عالی مناطق آزاد ارجاع شد.

وی با تاکید بر اینکه آلودگی آب و هوا جزو خطوط قرمز سازمان منطقه آزاد ماکو است، اضافه کرد: حفاظت از محیط زیست باید با جدیت و قاطعیت انجام شود، اگر محیط زیست دچار مشکل گردد، سلامت جامعه و مسائل اجتماعی و حتی امنیت اجتماعی در خطر می‌افتد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو اظهار داشت: رعایت ملاحظات زیست ‌محیطی جهت حفظ بهداشت و سلامت شهروندان، یک الزام قانونی است که باید به صورت جدی موردتوجه قرار گیرد.

گروسی، حق حیات و زندگی مناسب در محیط زیست سالم را جزو حقوق اجتماعی و از اصول اساسی حقوق شهروندی دانست و گفت: کارگروه های زیست محیطی و رهنمودهای سازنده سازمان محیط زیست در حل این مشکل بسیار مفید واقع شد.

به گفته وی؛ بر این اساس طرح جامع منطقه آزاد ماکو و رویکرد‌ها و سیاست‌های راهبردی منطقه آزاد ماکو در حوزه‌های مختلف تعیین و برای تصویب به شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور ارسال می‌شود.

گفتنی است، طرح جامع در راستای توسعه منطقه با استفاده از نظرات کارشناسان و صاحب‌نظران بومی و ملی طراحی شده که در فاز‌های مختلف، راهبرد‌های توسعه تعریف می‌شوند.

شایان ذکر است، بزرگترین باغ مدرن و مکانیزه غرب آسیا در منطقه آزاد ماکو با کاشت ۲۲۰هزار درخت مثمر درحال احداث است.