در جلسه هیات دولت انجام پذیرفت:

تعیین محدوده منطقه آزاد و ویژه اقتصادی شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) گفت: محدوده منطقه آزاد و ویژه اقتصادی فرودگاه امام خمینی‌(ره)، در جلسه هیات دولت در تاریخ ۱۹اردیبهشت‌ماه1400 به تصویب رسید.

محمدمهدی کربلایی افزود: با ابلاغ این مصوبه ضمن تعیین تکلیف چگونگی اداره و تسری قوانین و مقررات خاص مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، کلیه سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی مستقر در این دو منطقه و تمامی خدمت‌دهندگان در محدوده‌های یاد شده از تسهیلات و مزیت‌های هر یک برخوردار خواهند شد و همچنین با وجود مرز هوایی منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) می‌توان ظرفیت‌های قانونی و مشوق‌های جدید را به شرکت‌های فعال در حوزه لجستیک هوایی و ترکیبی اعطا نموده و این امر باعث رونق حمل و نقل بار و مسافر خواهد شد.

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) در پایان خاطرنشان کرد: تصویب محدوده‌های قانونی، به‌روزرسانی طرح جامع و کالبدی و اخذ مجوزهای زیست محیطی، سه اقدام راهبردی مهم برای جذب سرمایه‌گذارهای داخلی و خارجی به شمار می‌رود که خوشبختانه با پیگیری شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) و همکاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نخستین گام مهم برای راه‌اندازی و پیشبرد اقتصادی برداشته شد.