جذب ۵۱میلیون دلار سرمایه خارجی در اروند در ۹ماهه سال۹۹
جذب ۵۱میلیون دلار سرمایه خارجی در اروند در ۹ماهه سال۹۹

معاون توسعه کسب و کارها و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد اروند گفت: در ۹ماهه نخست سال جاری ۵۱میلیون دلار در قالب پروژه‌های مصوب سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه آزاد اروند جذب شد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، سیدعلی موسوی افزود: به رغم تمام مشکلاتی که در دنیا، کشور، استان و منطقه به دلیل شیوع بیماری کرونا و همچنین فشارهای آمریکا و تحریم‌های ظالمانه وجود دارد، وضعیت سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد اروند مطلوب است.

وی، میزان سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه آزاد اروند را ۵۱میلیون دلار عنوان کرد و اظهار داشت: عمده این سرمایه‌گذاری‌ها از کشورهای چین، ترکیه و عراق بوده است.

موسوی گفت: همچنین از ابتدای سال تاکنون برای یکهزار و ۵۰۰نفر در واحدهای صنعتی منطقه آزاد اروند شغل ایجاد شده است.

معاون توسعه کسب و کارها و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد اروند در پایان با اشاره به فعالیت ۱۹۰شرکت تولیدی فعال در سایت صنعتی منطقه آزاد اروند خاطرنشان کرد: امیدواریم تا پایان سال شاهد فعالیت ‌۲۰۰واحد تولیدی در منطقه باشیم.