جریانی سوار بر موج نقد غیرمنصفانه مناطق آزاد

حسین مرادی – روزنامه نگار و کارشناس مناطق آزاد این روزها با توجه به شروع دور جدیدی از تحریم‌های یکجانبه و خصمانه آمریکا بر علیه کشور و به تبع آن ایجاد مشکلات اقتصادی در حوزه‌های مختلف، شاید بیش از پیش می‌طلبد که با یک همگرایی ملی به فکر چاره‌اندیشی در خصوص ایجاد راهکارهای برون‌رفت از […]

حسین مرادی – روزنامه نگار و کارشناس مناطق آزاد

این روزها با توجه به شروع دور جدیدی از تحریم‌های یکجانبه و خصمانه آمریکا بر علیه کشور و به تبع آن ایجاد مشکلات اقتصادی در حوزه‌های مختلف، شاید بیش از پیش می‌طلبد که با یک همگرایی ملی به فکر چاره‌اندیشی در خصوص ایجاد راهکارهای برون‌رفت از شرایط تحریم در کشور باشیم تا به دنبال متهم و متهم‌گرایی.

مناطق آزاد کشور ما با سابقه‌ای بیش از ۲۵سال، یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین بسترهای آماده و به تعبیری زین شده در حوزه برون‌رفت از شرایط تحریم به حساب می‌آیند، کما اینکه در سال‌های گذشته هم در دوران تحریم از این ظرفیت بزرگ بیشترین بهره را برده‌ایم؛ شاید به دلیل برخی نگاه‌های حزبی و جناحی و با استفاده از تربیون‌های رسانه‌ای شناسنامه‌دار کمر به تخریب همه جانبه مناطق آزاد بسته‌ایم.

با نگاهی به گذشته می‌توان به این نکته مهم رسید که در دوره‌ها و دولت‌های قبل که با مشکلات تحریم در کشور روبه‌رو بودیم، همین تربیون‌های شناسنامه‌دار با توجه به سیاست‌های روز خود هیچ تحلیل و نقدی بر عملکرد مناطق آزاد در حوزه‌های مختلف خصوصا تاثیرگذاری این مناطق در دور زدن تحریم‌ها نداشتند و انگار که از نگاه تیزبین این دست رسانه‌ها، هیچ مناطق آزادی در کشور وجود نداشت! حال چه شده که از نگاه این رسانه‌ها مناطق آزاد به سدی در مسیر توسعه اقتصادی بدل شده‌اند؟

شاید جواب این سوال در یک جمله خلاصه شود و آن هم تنها منافع باشد. مقام معظم رهبری در بیانات خود به تاکید در موضوع همگرایی بین جناح‌های مختلف سیاسی در کشور در شرایط کنونی اشاره داشته‌اند؛ بی‌شک با عنایت به فرمایشات رهبری، در شرایط بحران همه با هر سلیقه و جناح سیاسی باید یک صدای واحد داشته باشیم، ولی متاسفانه این روزها به وفور شاهد نقدهای غیرمنصفانه و بعضا بی‌اساس در برابر مناطق آزاد کشور هستیم.

شاید مغز کلام نگارنده در خصوص جریان پشت پرده منتقدان مناطق آزاد با بررسی رویکرد نقادان کاملا مشخص باشد، با نیم‌نگاهی به سوژه‌های واحدی که از سوی رسانه‌های مشخص بیان می‌شود، کاملا به یک تفکر در پس تمامی این تربیون‌ها می‌رسیم که میدان‌دار پشت پرده این هیاهوهای غیرمنصفانه و حتی مغرضانه بر علیه مناطق

آزاد است.

با توجه به ارائه لایحه مناطق آزاد جدید در مجلس شورای اسلامی، بهتر است در کنار هم برای یکبار همصدا بودن و همگرایی را تجربه کنیم و بگذاریم ظرفیت‌هایی بسیار عظیم مناطق آزاد در مقابل تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه کشورهای غربی با درنظر گرفتن افزایش این ظرفیت پس از تصویب مناطق آزاد جدید در مجلس به ثمر بنشیند.