حسب دستور مشاور رئیس‌جمهور و با پیگیری سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم انجام شد:

حذف عوارض سازمان منطقه آزاد قشم برای تردد متولدین قشم از اسکله‌های لافت و پهل

پیرو تاکید دکتر سعید محمد مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور و با پیگیری و دستور ویژه دکتر افشار فتح‌الهی سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم، از امروز (21آذرماه) هزینه عوارض سازمان منطقه آزاد قشم برای تردد خودروی متولدین قشم، حذف شد.

به گزارش اخبار مناطق آزاد، موضوع معافیت متولدین قشم از عوارض تردد خودرویی برای سال‌ها یکی از مطالبات ساکنان جزیره بود که سرانجام روز جاری با پیگیری‌های انجام شده و طی تشریفات قانونی توسط سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم، به نتیجه رسید و متولدین قشم دیگر نیازی به پرداخت عوارض سازمان منطقه آزاد قشم در این مسیر ندارند.

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم بیان کرد: پیرو تاکید دکتر سعید محمد مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، از روز ۲۱آذرماه، هزینه عوارض سازمان منطقه آزاد قشم برای تردد مواصلاتی و یکبار مصرف از متولدین قشم اخذ نمی‌شود.

دکتر افشار فتح‌الهی تصریح کرد: از این پس متولدین قشم می‌توانند بدون پرداخت عوارض سازمان منطقه آزاد قشم، در مسیر لافت و پهل به عبور و مرور بپردازند.

گفتنی، پیش از این و با دستور سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم و به منظور ساماندهی تردد در اسکله‌های لافت و پهل و پیشگیری از اتلاف وقت مردم به سبب توقف در چندین گیت پرداخت عوارض، عوارض تردد از اسکله‌های لافت و پهل به صورت تجمیعی و در اسکله پهل دریافت می‌شد.