مدیرکل امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اعلام کرد:

حذف ۵۸۹مصوبه مرتبط با مناطق آزاد در فرآیند مقررات‌زدایی

مدیرکل امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه 589مصوبه و بخشنامه و مقررات مرتبط با مناطق آزاد در فرآیند مقررات‌زدایی حذف شد، گفت: به عبارتی فقط 37.5درصد مقررات مرتبط با این مناطق معتبر باقی مانده است.

به گزارش اخبار مناطق آزاد، محسن پوراحمدی در مراسم رونمایی از کتاب تنقیح و تدوین مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی، افزود: پیش از تنقیح، ۹۴۳مصوبه و بخشنامه درباره این مناطق وجود داشت که بیش از ۴۵درصد آن پالایش شد و حالا تنها ۳۶۴مصوبه و بخشنامه معتبر و در مجموعه مربوطه مدون گردید.

وی ادامه داد: به این ترتیب سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در مناطق آزاد با سهولت بیشتری می‌توانند به وجود ظرفیت قانونی و سایر مزایای آن در مناطق آزاد به خوبی قبل از هرگونه سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی آگاه شوند.

مدیرکل امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد به عنوان سومین مجموعه تنقیحی است که در دولت سیزدهم به تصویب رسید، اظهار کرد: با تصویب مصوبات منقح شده در دولت مغایریت‌های قانونی دستگاه‌های اجرایی در انطباق با قوانین و مقررات مناطق آزاد رفع و دیگر دستگاه اجرایی نمی‌تواند مدعی بی‌اعتباری مقررات مربوطه شود‌‌.

پوراحمدی اذعان داشت: به جهت ویژگی خاص بودن مقررات مناطق آزاد، ضرورت ایجاب می‌کند همواره قوانین و مقررات در این مناطق تنقیح شود. در این راستا در خرداد‌ماه سال‌۱۳۹۱ و در اردیبهشت‌ماه سال‌۱۳۹۴ و در مرحله سوم در ۲۸آذرماه سال‌۱۴۰۱ این مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مورد تنقیح قرار گرفته است.

وی تصریح نمود: با توجه به اینکه بیش از ۹۵درصد از کل قوانین و مقررات مناطق آزاد در این مجموعه تقنینی مدون شده و درحال حاضر جامعیت دارد، در نظر است به عنوان اولین مقررات جامع در نظام تقنینی کشور در آینده نزدیک رونمایی شود.

مدیرکل امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: در صورت تدوین و ابلاغ مقررات جامع مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، دیگر دستگاه‌های اجرایی در لوایح پیشنهادی خود نمی‌توانند به موضوع یاد شده بپردازند و هرگونه تغییر و اصلاح و الحاق مقررات با موضوع فوق، صرفا از طریق مقررات جامع مناطق آزاد و از طریق شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی پیشنهاد خواهد شد و این امر به ثبات در وضع مقررات و افزایش اعتماد برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی کمک خواهد کرد‌.

گفتنی است، این مجموعه با حضور حجت‌الله عبدالملکی مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی، مهدی مهدی‌زاده معاونت تدوین، تنقیح و انتشار معاونت حقوقی ریاست جمهوری و قوامی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصادی و دارایی رونمایی شد.

شایان ذکر است، این اثر بعد از تکمیل به زبان‌های خارجی نیز ترجمه و در اختیار سرمایه‌گذاران و مناطق آزاد مشترک بین‌المللی قرار خواهد گرفت.