حل مشکلات پرسنل گیت‌های منطقه آزاد اروند با قرارداد جدید
حل مشکلات پرسنل گیت‌های منطقه آزاد اروند با قرارداد جدید

معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد اروند گفت: مشکلات پرسنل گیت‌های منطقه آزاد اروند با عقد قرارداد جدید رفع خواهد شد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، سروش شریفی گفت: متاسفانه پیمانکار قبلی گیت‌های منطقه آزاد اروند در پرداخت حقوق به کارکنان و پرسنل تحت پوشش خود با مشکل مواجه شد که این مشکل اعتراض پرسنل و کارکنان را به همراه داشت.

وی افزود: رفع مشکل پرداخت حقوق کارکنان و پرسنل گیت‌های منطقه آزاد اروند در اولویت معاونت‌های توسعه مدیریت و همچنین توسعه کسب و کارها و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد اروند قرار گرفته است.

معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد اروند گفت: پس از بررسی و برگزاری جلسات متعدد، سازمان منطقه آزاد اروند با یکی از کارشناسان خبره روابط کار کشور با بیش از ۴۰سال تجربه کار به این نتیجه رسیدیم که قرارداد پیمانکار فعلی فسخ و قرارداد جدید با پیمانکار جدید منعقد شود.

شریفی بیان کرد: در این جلسات نیز نمایندگان کارکنان گیت‌های منطقه آزاد اروند حضور داشتند، خواسته‌های آنان نیز در چارچوب قانون مورد بررسی قرار گرفت.

وی تعداد کارکنان و پرسنل گیت‌های منطقه آزاد اروند را ۱۲۹نفر عنوان کرد و اظهار داشت: در این جلسات مبلغ قراردادها بررسی و با توجه به مقررات مندرج در قانون کار و تامین اجتماعی کشور به نتیجه لازم دست یافتیم و به زودی آن را به اجرا خواهیم گذاشت.

وی ادامه داد: کارکنان حاضر در منطقه آزاد اروند به عنوان سرمایه‌های حیاتی منطقه، پیام‌آور امنیت، عدالت اجتماعی و رفاه عمومی هستند و از این حیث جایگاه ویژه‌ای در سازندگی و تحول منطقه دارند.

معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد اروند گفت: کارکنان و پرسنل گیت‌های منطقه آزاد اروند همانند کارکنان سایر بخش‌های دیگر همیشه از اقشار مهم و تاثیرگذار منطقه به شمار رفته و همانند دیگر کارکنان، کرامت آنها مورد توجه قرار گرفته و محفوظ می‌ماند.