دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی: دولت مخالف ایجاد مناطق آزاد جدید نیست

مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در واکنش به افزوده شدن ۸۶منطقه ویژه اقتصادی به لایحه دولت توسط نمایندگان مجلس گفت: ایجاد این مناطق برای دولت هزینه‌ای ندارد و با آن مخالف نیستیم. به گزارش اخبار آزاد مناطق، دولت سه سال پیش لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری و ۱۲منطقه ویژه […]

مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در واکنش به افزوده شدن ۸۶منطقه ویژه اقتصادی به لایحه دولت توسط نمایندگان مجلس گفت: ایجاد این مناطق برای دولت هزینه‌ای ندارد و با آن مخالف نیستیم.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، دولت سه سال پیش لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری و ۱۲منطقه ویژه اقتصادی را به مجلس ارسال کرده بود که سرانجام شهریورماه گذشته، این لایحه با افزوده شدن ۸۶ منطقه ویژه اقتصادی دیگر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به این ترتیب مجلس با ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری و ۹۶منطقه ویژه اقتصادی موافقت کرد.

در این رابطه مرتضی بانک افزود: سیاست دولت ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مناطق محروم و کم برخوردار است اما ۷۰درصد مناطق آزاد و ویژه‌ای که در مصوبه اخیر مجلس آمده، خارج از مناطق کم برخوردار است.

وی گفت: یکی از سیاست‌های مهم دولت در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز است تا دسترسی به این مناطق تسهیل شود؛ در حالی که در لایحه دولت ایجاد مناطق آزاد و ویژه توسط بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی عملی است اما در مصوبه مجلس باید توسط بخش خصوصی ایجاد شود.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور افزود: هر لایحه‌ای که برای دولت هزینه‌ای در بر نداشته باشد، با آن مخالف نیستیم؛ زیرا ایجاد این مناطق برای دولت هزینه‌ای ندارد. به گفته بانک، هرچند این لایحه با نظرات نمایندگان در مجلس به تصویب رسید اما باید ایجاد مناطق آزاد و ویژه از نظر مسائل زیست محیطی به تایید سازمان محیط زیست و شورای برنامه‌ریزی استان‌ها برسد.

مرتضی بانک گفت: این لایحه پیش از این ۲بار نیز به صحن علنی آمده بود اما به علت نواقص آن به کمیسیون اقتصادی برگشت داده شد، اما در سال‌های اخیر با پیگیری‌ها برخی نواقص برطرف شد.