در راستای سیاست‌های تسهیل‌گری سازمان منطقه آزاد کیش محقق شد:

رونق سفرهای دریایی گردشگران به مقصد جزیره کیش

منطقه آزاد کیش از ابتدای امسال تا پایان 26فروردین‌ماه، میزبان تعداد 68هزار و 758گردشگر از مسیر دریایی بوده است.

به گزارش اخبار مناطق آزاد، در راستای سیاست‌های سازمان منطقه آزاد کیش مبنی‌بر تسهیل سفر گردشگران به جزیره کیش و رونق سفرهای دریایی، شاهد روند رو‌به رشد ورود مسافران دریایی به جزیره کیش هستیم.

براساس این گزارش، از ابتدای سال‌۱۴۰۲ تا پایان روز ۲۶فروردین‌ماه، تعداد ۱۵هزار و ۹۰خودرو سواری با تردد ۶۴۸لندینگ‌کرافت وارد جزیره کیش شدند.

همچنین، از مجموع ۶۸هزار و ۷۵۸گردشگر ورودی به کیش از مسیر دریایی، ۶۰هزار و ۳۶۰نفر مسافر توسط لندینگ‌کرافت‌ها و مابقی با تردد ۲۱۳شناور مسافری به جزیره کیش سفر کردند.

شایان ذکر است، سهم بندر چارک در ورود گردشگر به کیش، ۵۴هزار و ۴۲نفر و سهم بندر آفتاب تعداد ۱۴هزار و ۷۱۶نفر بوده است.

گفتنی است، در همین مدت، آمار مسافران و خودروهای خروجی از کیش به ترتیب ۹۵هزار و ۵۲۹گردشگر و ۲۰هزار و ۳۴۸خودرو گزارش شده است.