با احکامی جداگانه از سوی مشاور رئیس‌جمهور صورت پذیرفت:

سه انتصاب در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

طی احکامی جداگانه از سوی مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، «سرپرست اداره کل حوزه دبیر»، «سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی» و «بازرس ویژه» در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی منصوب شدند.

انتصاب «سرپرست اداره کل حوزه دبیر» شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

با حکم مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، «محمد پاکباز» به عنوان «سرپرست اداره کل حوزه دبیر» این دبیرخانه منصوب شد.

«سعید محمد» در این حکم آورده است:

جناب آقای محمد پاکباز

باتوجه به تعهد و توانمندی‌های جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست اداره کل حوزه دبیر» شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و همکاری با معاونین، مدیران و تمامی همکاران در سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ایفای وظایف و پیشبرد اهداف سند راهبردی مناطق آزاد و اجرای سیاست‌های شورایعالی موفق باشید.

 

انتصاب «سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی» دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

با حکم مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌ صنعتی و ویژه اقتصادی، «مهدی حسین‌زاده» به عنوان «سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی» این دبیرخانه منصوب شد.

«سعید محمد» در این حکم آورده است:

جناب آقای مهدی حسین زاده

باتوجه به تعهد و توانمندی‌های جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود غایت مساعی خود را در راستای تقویت تعامل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با انجمن‌ها، صنوف، نهادها و سازمان‌های فرهنگی و همچنین فعالان فرهنگی، هنری و اجتماعی کشور با هدف توسعه فرهنگی فرهنگی و اجتماعی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی در چارچوب منشور فرهنگی و اجتماعی مصوب هیات محترم وزیران و سیاست‌های کلان نظام به ویژه منویات مورد تاکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به کار بسته و ضمن توجه به مسائل اجتماعی مناطق، سازوکارهای علمی و عملی برای تحقق سیاست‌های شورایعالی و برنامه‌های مصوب سازمان‌های مناطق ارائه فرمایید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و همکاری با معاونین، مدیران و تمامی همکاران در سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با پایبندی به مفاد «عهدنامه مدیران» در دولت مردمی در ایفای وظایف محوله موفق باشید.

گفتنی است، «مهدی حسین‌زاده» استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران است.

از سوابق کاری و فعالیت‌های اجرایی وی می‌توان به مدیریت گروه مطالعات اجتماعی-‌اسلامی دانشگاه تهران اشاره کرد.

تالیف کتاب «علل انحطاط تمدن اسلامی از منظر شهید مطهری» و نگارش چندین مقاله، بخشی از کارنامه فعالیت‌های علمی مهدی حسین‌زاده است.

شایان ذکر است، پیش از این در ساختار تشکیلاتی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور حوزه یاد شده در قالب اداره کل تعریف شده بود و «مرتضی شیخ‌زاده» به صورت موقت مسئولیت سرپرستی این اداره‌ کل را برعهده داشت که با حضور «سعید محمد» به عنوان مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی این بخش به سطح معاونت ارتقای جایگاه پیدا کرد و حکم اخیر نیز بر همین مبنا صادر شده است.

 

انتصاب «بازرس ویژه در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی»

با حکم مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، «رضا حسین‌خانی» به عنوان «بارزس ویژه» این دبیرخانه منصوب شد.

«سعید محمد» در این حکم آورده است:

جناب آقای رضا حسین‌خانی

باتوجه به تعهد و توانمندی‌های جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «بازرس ویژه در شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی» منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و همکاری با معاونین، مدیران و تمامی همکاران در سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در ایفای وظایف و پیشبرد اهداف سند راهبردی مناطق آزاد و اجرای سیاست‌های شورایعالی موفق باشید.