در دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مطرح شد:

ضرورت ارتقاء کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی در جزیره قشم

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در جلسه‌ای با حضور مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی بر لزوم ارتقاء کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی در جزیره قشم تاکید کرد.

به گزارش اخبار مناطق آزاد، افشار فتح‌الهی در این جلسه، رفع مشکلات موجود در حوزه بهداشت و سلامت ساکنان جزیره را از مهم‌ترین اولویت‌های سازمان منطقه آزاد قشم دانست.

وی همچنین ضرورت بهینه‌سازی و ارتقای تجهیزات و توسعه سرانه درمانی جزیره را با هدف رفع مشکلات موجود در حوزه‌های بهداشتی و سلامت ساکنان جزیره مورد تاکید قرار داد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم بیان کرد: سلامت ساکنان و گردشگران در جزیره قشم و ایجاد امنیت روانی، تاثیر مستقیمی بر توسعه فعالیت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و معرفی این جزیره به‌عنوان یک منطقه گردشگری ایمن دارد.

همچنین، ظرفیت‌های موجود در قشم جهت همکاری با وزارت بهداشت با هدف تبدیل این جزیره به مقصدی برای گردشگری درمانی و پزشکی در داخل و خارج، موضوع دیگری بود که در این جلسه مطرح گردید.

براساس این گزارش، دکتر علیرضا زالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی نیز در این جلسه با استقبال از نکات مطرح ‌شده از سوی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، از برنامه‌ریزی جهت ارائه خدمات مناسب و ارتقاء کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی در جزیره قشم استقبال کرد.

گفتنی است، در این جلسه افشار فتح‌الهی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، سعید محمد، مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و دکتر علیرضا زالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی حضور داشتند.