معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خبر داد:

فراهم‌سازی بسترهای لازم جهت تشکیل مناطق آزاد مشترک

معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جلسه کارگروه بین‌المللی‌سازی مناطق آزاد که به میزبانی منطقه آزاد ارس برگزار شد، اظهار داشت: گرچه بین‌المللی‌سازی مناطق آزاد و ایجاد مناطق آزاد مشترک در دنیا مطرح بوده؛ اما این موضوع در کشور ما رویدادی نو است و در مراحل اولیه قرار دارد.

به گزارش اخبار مناطق آزاد، احمد جمالی ادامه داد: اولین بستر قانونی که برای تحقق این موضوع مطرح شد، مصوبه هیات وزیران در بهمن‌ماه سال گذشته بود که این مصوبه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، وزارت امورخارجه، وزارت کشور، وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی را مکلف به فراهم‌سازی بستر‌های لازم جهت ایجاد این مناطق کرده است.

رئیس کارگروه بین‌المللی‌سازی مناطق آزاد با اعلام اینکه وزارت امورخارجه در راستای تشکیل مناطق آزاد مشترک اقدامات موثری انجام داده، تصریح کرد: با این اقدام، بستر لازم جهت برقراری ارتباط با طرف‌های مقابل هموار شده است.

وی تاکید کرد: این کارگروه نیاز به هماهنگی و همکاری بیشتری دارد که در صورت عدم همکاری و هماهنگی، تحقق این امر ممکن نخواهد بود.

جمالی با بیان اینکه در کشورهای غرب آسیا تجربه کمتری نسبت به ایجاد مناطق آزاد مشترک وجود دارد، اظهار داشت: با این حال این کشورها تمایل و اشتیاق بیشتری در راستای همکاری در ایجاد مناطق آزاد مشترک دارند.

معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: محدودیت‌های زمانی، مکانی، نقل و انتقال و محدودیت‌های جانبی ازجمله محدودیت‌هایی است که با ایجاد مناطق آزاد مشترک، رفع خواهند شد.