مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس اظهار کرد:

لزوم تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری، منطبق با ظرفیت‌های مناطق آزاد

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با اشاره به برنامه‌ریزی عملیاتی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهت ایفای نقش موثر این مناطق در تحقق شعار سال، گفت: در کنار اقدامات ذاتی و وظایف سازمانی، تعدادی اهداف و پروژه‌های خاص در منطقه آزاد ارس مدنظر قرار گرفته و برای رسیدن به این اهداف و پروژه‌ها، اقداماتی درحال انجام است.‌

به گزارش اخبار مناطق آزاد، مجید کیانی در جلسه ستاد جهش سرمایه‌گذاری و صادرات منطقه آزاد ارس با اشاره به احیاء کنترل پروژه در این سازمان افزود: در این دوره برنامه‌ریزی و کنترل پروژه مدنظر قرار گرفته؛ به طوری که نظام ارزیابی عملکرد معاونت‌ها و مدیریت‌ها براساس پیشبرد برنامه‌های ابلاغی است.

وی، ظرفیت‌های واقعی منطقه آزاد ارس را بالاتر از وضعیت فعلی دانست و اظهار داشت: ارس می‌تواند با شتاب بیشتر در جهت تحقق شعار سال پیش برود و حضور مقامات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در منطقه آزاد ارس در پیشبرد این اهداف کمک بسزایی خواهد نمود.

کیانی خواستار توجه به ظرفیت‌های مناطق آزاد در تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری شد و تصریح کرد: اشتراک تجارب مناطق در حوزه سرمایه‌گذاری و نتایج مسیر طی شده در گذشته، در هدایت این مناطق به سمت پیگیری بسته‌های سرمایه‌گذاری منطبق با ظرفیت‌هایشان کمک خواهد کرد و در این راستا اقدامات مهم و تاثیرگذار هر کدام از مناطق آزاد باید جهت اطلاع سایر مناطق منتقل گردد.

براساس این گزارش، مطالبه پیگیری رفع تعهد ارزی در سطح دبیرخانه، تشریح نتایج مثبت سفر هیات اقتصادی استان آذربایجان‌شرقی به تاتارستان و روسیه و نقش اتاق‌های بازرگانی در برگزاری نمایشگاه‌های خارجی، از دیگر مباحثی بود که توسط رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در جلسه ستاد جهش سرمایه‌گذاری و صادرات این منطقه مطرح شد.