مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی اظهار کرد:

لزوم توسعه مراودات با کشورهای حاشیه خزر و اوراسیا در منطقه آزاد انزلی

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در جریان جلسه شورای معاونین این سازمان، با برشمردن مولفه‌های انقلابی بودن، بر لزوم توسعه ارتباطات با کشورهای حوزه هدف این منطقه تصریح کرد‌‌.

عیسی فرهادی، استفاده از خرد جمعی، فراگیری تصمیم‌سازی گروهی در فرآیند تصمیم‌گیری، خودشریک قلمداد کردن افراد حاضر در نتایج حاصل از تصمیمات، پرورش مدیران کارآمدتر و آگاه‌تر به همراه نتایج به مراتب بهتر در مقایسه با تصمیم‌گیری‌های فردی را از مهم‌ترین دستاوردهای جلسات شورای اداری ارزیابی کرد و با اشاره به مهم‌ترین رویکرد دولت سیزدهم به عنوان انقلابی‌گری و انقلابی بودن، اظهار داشت: مردمی بودن و در دسترس بودن در ارتباط با خدمات‌رسانی به سرمایه‌گذار و ارباب‌رجوع در کنار فسادستیزی که تکمیل کننده مدیر سالم است، دو مولفه اولیه هر فرد انقلابی است.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین منشاهای فساد، انباشته شدن امور است؛ سرعت بخشیدن در عین لحاظ کردن قانون و مقررات را یکی از سازوکار جلوگیری از ایجاد فساد ارزیابی نمود و گفت: کارآمدی در امور مدیریتی و خدمات‌رسانی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های انقلابی بودن محسوب می‌شود و تکمیل کننده این مهم، حفظ و عمل به شعائر دینی در امور و فرآیندهای کاری است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی عمده‌ترین و اصلی‌ترین شاخص انقلابی بودن در مناطق آزاد را تسهیل و سرعت بخشیدن به امور خدمات‌رسانی به سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی اعلام کرد و افزود: ماموریت اصلی ما روان‌سازی، تسریع در روندهای اداری و خدمات‌رسانی به منظور اجرا و بهره‌برداری از طرح‌های سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران است؛ چراکه با به جریان افتادن سرمایه، به هدف رونق فضای کسب و کار از طریق ایجاد اشتغال و رسیدن به تولید و صادرات که رویکرد اصلی منطقه آزاد می‌باشد، نائل می‌شویم.

فرهادی با اشاره به اینکه اولویت اصلی و فوری منطقه آزاد انزلی، تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام برجای مانده از گذشته است، تعریف طرح‌های زیرساختی جدید برای سال‌۱۴۰۲ در منطقه متبوع خود را مهم‌ترین برنامه‌های کاری حوزه معاونت فنی و عمرانی این سازمان بیان کرد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در پایان با بیان اینکه منطقه آزاد انزلی در محل تلاقی کریدورهای بین‌المللی و دروازه ورود به بازارهای دریای خزر و کشورهای اوراسیا محسوب می‌شود، بر لزوم افزایش مراودات و ارتباطات با کشورهای این دو حوزه تاکید کرد.