منطقه آزاد ماکو، یکی از مناطق برتر ترانزیتی دنیا

استاندار آذربایجان غربی گفت: باید با وجود منطقه آزاد ماکو و با توجه به نقشی که این مناطق در توسعه اقتصاد دارد و قطعا باید به برکت این منطقه مشکلات اقتصادی آذربایجان غربی نسبت به دیگر استان‌ها کمتر باشد. به گزارش اخبار آزاد مناطق، محمدمهدی شهریاری در جلسه هماهنگی و ایجاد وحدت رویه بیشتر در […]

استاندار آذربایجان غربی گفت: باید با وجود منطقه آزاد ماکو و با توجه به نقشی که این مناطق در توسعه اقتصاد دارد و قطعا باید به برکت این منطقه مشکلات اقتصادی آذربایجان غربی نسبت به دیگر استان‌ها کمتر باشد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، محمدمهدی شهریاری در جلسه هماهنگی و ایجاد وحدت رویه بیشتر در مدیریت و توسعه و پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای در منطقه آزاد ماکو که با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، معاونین استاندار، مدیران ستادی و فرمانداران ماکو، شوط و پلدشت برگزار شد، یکی از شاخص‌ترین مزیت‌های استان را وجود منطقه آزاد ماکو عنوان نمود و افزود: باید با وجود منطقه آزاد ماکو و با توجه به نقشی که این مناطق در توسعه اقتصاد دارد و قطعا باید به برکت این منطقه مشکلات اقتصادی آذربایجان غربی نسبت به دیگر استان‌ها کمتر باشد.

شهریاری ایجاد منطقه آزاد را در راستای انتقال تکنولوژی، اشتغال و جذب سرمایه‌گذاری عنوان کرد و گفت:‌ طرح‌های توسعه‌ای منطقه آزاد ماکو، این منطقه را به عنوان یکی از مناطق برتر ترانزیتی دنیا مطرح می‌کند و این طرح‌ها توجیه اقتصادی و درآمد بالایی به همراه دارد.

وی با اشاره به سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه آذربایجان‌غربی مبنی بر خلاف قانون بودن افزایش حقوق ۲۵درصدی کارکنان قراردادی مناطق عملیاتی، گفت: وقتی معاون رئیس جمهوری در سفر خود به آذربایجان‌غربی از اجرای این طرح برای تمامی حقوق بگیران مناطق عملیاتی ازجمله کارکنان قراردادی خبر می‌دهد، دیگر نیازی به بحث در این رابطه نیست.

شهریاری ادامه داد: استانداری ‌دستور افزایش حقوق، تمامی حقوق بگیران مناطق عملیاتی را صادر کرده است.