در نشست عبدالملکی با رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور مطرح شد:

نقش موثر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پیشرفت اقتصادی کشور

در نشست امروز (3مهرماه) مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، درخصوص مباحث اداری، ساختاری و اجرایی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بحث و گفت‌وگو شد.

به گزارش اخبار مناطق آزاد، میثم لطیفی در این نشست بر نقش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پیشرفت اقتصادی کشور تاکید کرد.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور افزود: اهتمام دبیرخانه شورایعالی به موضوعات ساختاری و اداری در دبیرخانه و ‌مناطق آزاد قابل‌تقدیر است. همکاری این دو مجموعه می‌تواند در راستای ارتقاء کارآیی و اثرگذاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور اثربخش باشد.