پرداخت مالیات بر درآمد در مناطق آزاد بعد از معافیت ۲۰ساله
پرداخت مالیات بر درآمد در مناطق آزاد بعد از معافیت ۲۰ساله

آن طور که مسئولان مناطق آزاد می‌گویند با پایان دوره ۲۰ساله معافیت مالیات بر درآمد و دارایی، فعالان اقتصادی باید از این پس هر ساله ۲۰درصد مالیات پرداخت کرده تا به رقم سرزمین اصلی برسد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با مصوبه اخیر مجلس درباره لایحه مالیات بر درآمد و دارایی فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی توضیح داد که بعد از تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد قرار بود که در یک دوره ۱۵ساله فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد از دریافت مالیات بر درآمد و دارایی معاف باشند که بعد از آن اصلاح و پنج سال به آن اضافه شد و بر این اساس معافیت مالیاتی فعالان اقتصادی به ۲۰سال رسید.

احمد جمالی با بیان اینکه در قانون دیده شده بود که بعد از ۲۰سال براساس لایحه‌ای که از دولت به مجلس می‌رود، تکلیف ادامه روند معافیت مالیاتی و یا پرداخت مالیات مشخص و براساس آن عمل شود، گفت: بر این اساس آنچه که اکنون در مجلس به تصویب رسیده براساس لایحه‌ای است که دولت بنا بر تکلیف قانون برای روشن شدن وضعیت معافیت مالیات بر درآمد و دارایی فعالان اقتصادی مناطق آزاد به مجلس ارائه کرده؛ چراکه این زمان ۲۰ساله برای معافیت تمام شده و باید ادامه مسیر مشخص شود.

وی با اشاره به پیشنهادی که دولت به مجلس در این رابطه ارائه کرده بود، اظهار کرد: پیشنهاد کردیم کسانی که معافیت مالیاتی آنها بعد از ۲۰سال تمام می‌شود، باید به صورت پلکانی هر ساله ۲۰درصد مشمول شوند تا بعد از پنج سال معافیت مالیاتی آنها به رقم سرزمین اصلی برسد.

وی گفت:‌ در حال حاضر مجلس با کلیت لایحه پیشنهادی دولت موافقت کرده و به تصویب رسیده است و جزئیات آن نیز در هفته‌های آینده مشخص خواهد شد.

اما در کنار لایحه مربوط به معافیت مالیاتی درآمد و دارایی فعالان اقتصادی مناطق آزاد، از سال گذشته در اصلاح لایحه قانون مالیات‌های مستقیم بحث اصلاح معافیت ۲۰ساله مناطق آزاد و همچنین ارزش افزوده مطرح بوده است. آن طور که معاون اقتصادی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌گوید این بحث کاملا متفاوت از موضوع لایحه مربوط به معافیت مالیاتی درآمد و دارایی فعالان اقتصادی خواهد بود و به طور جداگانه در دولت در حال بررسی است.