در دومین کارگروه تخصصی امورمالیاتی دبیرخانه شورایعالی بررسی شد:

پیگیری و رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری در حوزه امور مالیاتی مناطق آزاد

دومین کارگروه تخصصی امور مالیاتی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حضور حمیدرضا مومنی دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگزار شد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، مشاور دبیر و دبیر کارگروه تخصصی امور مالیاتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، هدف از برگزاری این کارگروه را رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری درخصوص امور مالیاتی در مناطق آزاد عنوان کرد و گفت: این کارگروه در نظر دارد با هماهنگی متخصصین بخش خصوصی و هم افزایی و مطالعه و بررسی مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی مناطق مذکور و انعکاس آن به مدیران ارشد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به رفع آن اقدام و شاهد اجرای صحیح قوانین مالیاتی و سایر قوانین مرتبط در مناطق آزاد کشور باشیم .

احمدرضا شامبیاتی به حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد کشور اشاره کرد و افزود: با توجه به حذف معافیت مالیات مناطق آزاد در قانون، مقوله مالیات در مناطق آزاد پررنگ‌تر شده و مشکلات عدیده‌ای را برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در این مناطق ایجاد کرده است.

شامبیاتی، انقضای ۲۰ساله معافیت مالیاتی در مناطق آزاد را از محورهای مطرح شده در این کارگروه برشمرد و گفت: متاسفانه در هیچ قانونی پیش‌بینی نشده بود که بعد از انقضای دوره ۲۰سال معافیت، نرخ مالیاتی ۲۵درصد را برای مؤدیان مالیاتی مناطق آزاد اعمال گردد؛ ولی هم‌اکنون سازمان امور مالیاتی کشور  نرخ های مندرج  در مواد‌۱۰۵ و ۱۳۱ قانون مذکور را برای فعالین مناطق آزاد اعمال می‌کند که در سرزمین اصلی اجرا می‌شود. در صورتی که در ماده‌۱۳ قانون مناطق آزاد، به صراحت آمده است بعد از انقضای ۲۰سال مشمول مالیاتی می‌شوند که با پیشنهاد دولت و به تایید مجلس شورای اسلامی رسیده باشد و این مهم هنوز انجام نپذیرفته است و نرخ‌های اعمال شده از پایگاه قانونی برخوردار نمی‌باشد.

وی ادامه داد: این موضوع در دولت‌های قبلی مطرح شده، ولی به نتیجه نرسیده است؛ سازمان مالیاتی کشور هم مالیات ۲۵درصد را برای اشخاص حقوقی فعال در مناطق آزاد اعمال می‌نماید که مورد اعتراض فعالان اقتصادی مناطق مذکور است و هزینه‌های اداری و اجتماعی زیادی به دنبال داشته است.

مشاور دبیر در امور مالیاتی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، معافیت مالیاتی در مناطق آزاد را به عنوان پاشنه آشیل در این مناطق دانست و گفت: چنانچه موضوع حذف معافیت مالیاتی در مناطق آزاد برطرف نشود، دیگر انگیزه‌ای برای حضور فعالان اقتصادی در این مناطق نخواهد بود و این امر خلاف قوانین مناطق آزاد و بافلسفه وجودی آن هم مطابقت ندارد و باعث دلسردی ‌و کاهش رغبت ‌و انگیزه حضور اشخاص اعم از ایرانی ‌خارجی در مناطق آزاد می‌گردد‌‌.

شامبیاتی ادامه داد: بعد از پیگیری های مستمر و برگزاری ۱۷جلسه با مدیران ارشد وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی، اخیرا با رای عمومی شورای عالی مالیاتی، فعالان اقتصادی، مودیانی که اظهارنامه مالیات تسلیم نکرده‌اند را از سال‌۹۰ تا ۹۴ مشمول مالیات نموده است.

دبیر کارگروه تخصصی امور مالیاتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تاکید بر اینکه، فعالان اقتصادی و مسئولین دبیرخانه شورایعالی و در راس آن مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد به جد پیگیر اجرای صحیح قانون مالیات‌ها و اعمال معافیت مالیاتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستند، خاطرنشان کرد: با توجه به شناخت جناب آقای دکترخاندوزی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی از مشکلات عدیده فعالین اقتصادی و با مدیریت صحیح واصولی جناب مهندس مومنی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و با پیگیری‌های مستمر، این ‌بارقه امید به وجود آمده است که هر چه سریع‌تر راهکارهایی برای رفع این معضل و اجرای صریح و شفاف قانون در مناطق آزاد در نظر گرفته شود.