چهارمین محموله کلینکر قشم جهت صادرات به امارات بارگیری شد

به گزارش اخبار آزاد مناطق، هرمز امیری گفت: ۲۲هزار تُن کلینکر از جزیره قشم به مقصد کشور امارات در حال بارگیری است.

امیری افزود: بارگیری این محموله توسط کشتی‌BEHSHAD با وزن تقریبی ۲۲هزار تُن در اسکله کاوه قشم آغاز شده است.

وی اظهار کرد: این محموله، چهارمین محموله صادراتی از محصول کلینکر شرکت سیمان قشم در سال جاری است که از جزیره صادر می‌شود.

مدیر کل گمرک، ترانزیت و ارزش افزوده سازمان منطقه آزاد قشم افزود: کشتی‌BEHSHAD به وزن تقریبی ۱۷هزار تن، دارای ۱۷۴متر طول، ۲۶متر عرض و ۱۲.۹متر آبخور است که محصول کلینکر قشم را به مقصد امارات بارگیری می‌کند.

|
به اشتراک بگذارید