کرونا در کیش تمام نشده است
کرونا در کیش تمام نشده است

در این روزها در رسانه‌های ملی و منطقه‌ای، دو تیتر با هم گفت‌وگو داشتند؛ تیتر اول: «کیش، کرونا را مات کرد» و تیتر دوم: «کیش، مات کرونا شد».

برخی هم تیتر زدند: «کیش، جزیره عاری از کرونا»، «کرونا در کیش تمام شد».

شکل افراطی‌تر تیتر در برخی از رسانه‌های برخط پرمراجعه بود. به باور من، همه این تیترها احساسی و جنجالی بود. دکتر رضانیا در مصاحبه با رسانه‌ها ضمن اعلام این خبر که بیماران بستری در بخش حاد تنفسی بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کیش به صفر رسیده است‌، به درستی تشریح کردند که این به معنای مات کردن کرونا در کیش، عاری شدن کیش از کرونا، تمام شدن کرونا در کیش و مات شدن کیش در برابر کرونا نیست.

این مصاحبه مصادف شد با خبر دیدار دکتر مظفری رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با دکتر جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور و ارائه گزارش اقدامات شورای سلامت جزیره در مسیر مدیریت و مقابله با ویروس کرونا.

در این دیدار، شاه‌بیت سخن دکتر جهانگیری این بود که «کیش در مدیریت و مقابله با ویروس کرونا می‌تواند الگویی برای کشور باشد».

کرونا در کیش تمام نشده است؛ اتفاقا در کمین است. کیش، سرعت شیوع کرونا را کم و اندازه اپیدمی را کوچک کرده است. در منحنی اپیدمی تاخیر ایجاد کرده است. در جزیره «کرونا تمام نشده است». کیش‌، جزیره عاری از کرونا نیست. بین کنترل سرعت شیوع و کوچک کردن اندازه اپیدمی با تمام شدن کرونا، فرسنگ‌ها فاصله است. بین این دو مفهوم اشتباه نکنیم.

سیاست شورای سلامت همچنان بیماریابی فعال‌، رهگیری و ردیابی موارد در تماس با بیماران مثبت، قرنطینه افراد دارای ارتباط با بیمار کرونایی و درمان بیماران مثبت است. نباید توصیه سازمان بهداشت جهانی را فراموش کنیم: «بیماریابی فعال کنید؛ موارد در تماس با بیماران را رهگیری و ردیابی کنید؛ قرنطینه کنید و درمان کنید».

نگران این هستم که با بیان این باور غلط، مردم دچار رفتارهای پرخطر شوند. تلاش جدی خواهیم داشت تا مانع شکل‌گیری این احساس نادرست در فضای عمومی جزیره شویم که «کرونا تمام شده است». این باور‌، باور بسیار خطرناکی است؛ آسیب‌زاست؛ تغییر رفتار به نفع گسترش ویروس ایجاد می‌کند.

نداشتن بیمار مثبت بستری در بیمارستان پیرو سیاست انتقال بیمار خوش حال از بیمارستان به نقاهتگاه برای ادامه درمان است و البته «کنترل سرعت شیوع»، «کوچک کردن اندازه اپیدمی» و «ایجاد تاخیر در منحنی اپیدمی»، «دستاورد بزرگی» بود که با تلاش شبانه‌روزی و هوشمندانه پرسنل بهداشت و درمان جزیره به دست آمد.

همت بلند و ستودنی مردان و زنان از خودگذشته در شورای سلامت، مرکز توسعه سلامت و بیمارستان کیش را با ترویج و فرهنگ‌سازی برای رعایت رفتارهایی که حافظ این دستاورد است، ارج نهیم. قطعا فریاد پایان کرونا در کیش، نمی‌تواند حافظ این دستاورد باشد.

  • نویسنده : دکتر سعید پورعلی- معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش
  • منبع خبر : شماره77 نشریه اخبار آزاد مناطق